Premena metrov na palce, m na inch.

Koeficientom premeny je 39.3700787402; teda 1 meter = 39.3700787402 palca. Inými slovami údaj v m násobíme 39.3700787402 aby sme dostali údaj v inch. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 m je koľko inch?

m

Výsledok premeny:

1 m = 39.37008 inch

1 meter je 39.37008 palca.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)