Premena centilitrov na palce kubické, cl na inch3.

Koeficientom premeny je 0.610237440947; teda 1 centiliter = 0.610237440947 palca kubického. Inými slovami údaj v cl delíme 1.6387064 aby sme dostali údaj v inch3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cl je koľko inch3? alebo premeňte cl na inch3. Prepočet cl na inch3.

Výsledok premeny:

1 cl = 0.61024 inch3

1 centiliter je 0.61024 palca kubického.


cl
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)