Premena decilitrov na ft (stopy) kubické, dl na ft3.

Koeficientom premeny je 0.00353146667; teda 1 deciliter = 0.00353146667 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v dl delíme 283.168466092 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 90 dl je koľko ft3? alebo premeňte dl na ft3. Prepočet dl na ft3.

dl

Výsledok premeny:

1 dl = 0.003531 ft3

1 deciliter je 0.003531 ft (stôp) kubického.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)