Premena uzlov na metre za minútu, kt na m/min.

Koeficientom premeny je 30.866666666667; teda 1 uzol = 30.866666666667 metra za minútu. Inými slovami údaj v kt násobíme 30.866666666667 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kt je koľko m/min? alebo premeňte kt na m/min. Prepočet kt na m/min.

Výsledok premeny:

1 kt = 30.86667 m/min

1 uzol je 30.86667 metra za minútu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)