Prevod ft (stôp) kubických na US barely, ft3 na barel.

Koeficientom prevody je 0.17810761328805; teda 1 ft (stopa) kubický = 0.17810761328805 US barela. Inými slovami údaj v ft3 delíme 5.6145831249937 aby sme dostali údaj v barel. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 ft^3 je koľko barel?

ft3

Výsledok prevodu:

1 ft3 = 0.17811 barel

1 ft (stopa) kubický je 0.17811 US barela.

Základ prevody jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)