Priamky dvoma bodmi

Zoznam priamok v rovine, prechádzajúcich bodmi v okolí počiatku súradnicového systému. Rovnice a výpočty smerníc, smerových a normálových vektorov.
Priamka bodmi [0; 0] a [0; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 2] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 4] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 8] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 0]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 2]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 6]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 8]
Priamka bodmi [0; 10] a [1; 10]
Priamka bodmi [0; 0] a [2; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [2; 3]
Priamka bodmi [0; 0] a [2; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [2; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [2; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [2; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [2; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [2; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [2; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [2; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [2; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [2; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [2; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [2; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [2; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [2; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [2; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [2; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [2; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [2; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [2; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [2; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [2; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [2; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [2; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [2; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [2; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [2; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [2; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [2; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [2; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [2; 8]
Priamka bodmi [0; 8] a [2; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [2; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [2; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [2; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [2; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [2; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [2; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [2; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [2; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [2; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [3; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [3; 2]
Priamka bodmi [0; 0] a [3; 4]
Priamka bodmi [0; 0] a [3; 5]
Priamka bodmi [0; 0] a [3; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [3; 10]
Priamka bodmi [0; 1] a [3; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [3; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [3; 3]
Priamka bodmi [0; 1] a [3; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [3; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [3; 8]
Priamka bodmi [0; 2] a [3; 0]
Priamka bodmi [0; 2] a [3; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [3; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [3; 4]
Priamka bodmi [0; 2] a [3; 6]
Priamka bodmi [0; 2] a [3; 10]
Priamka bodmi [0; 3] a [3; 1]
Priamka bodmi [0; 3] a [3; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [3; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [3; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [3; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [3; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [3; 0]
Priamka bodmi [0; 4] a [3; 2]
Priamka bodmi [0; 4] a [3; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [3; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [3; 6]
Priamka bodmi [0; 4] a [3; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [3; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [3; 1]
Priamka bodmi [0; 5] a [3; 3]
Priamka bodmi [0; 5] a [3; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [3; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [3; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [3; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [3; 2]
Priamka bodmi [0; 6] a [3; 4]
Priamka bodmi [0; 6] a [3; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [3; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [3; 10]
Priamka bodmi [0; 8] a [3; 0]
Priamka bodmi [0; 8] a [3; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [3; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [3; 4]
Priamka bodmi [0; 8] a [3; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [3; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [3; 0]
Priamka bodmi [0; 10] a [3; 2]
Priamka bodmi [0; 10] a [3; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [3; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [3; 6]
Priamka bodmi [0; 10] a [3; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [4; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [4; 3]
Priamka bodmi [0; 0] a [4; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [4; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [4; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [4; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [4; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [4; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [4; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [4; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [4; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [4; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [4; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [4; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [4; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [4; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [4; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [4; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [4; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [4; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [4; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [4; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [4; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [4; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [4; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [4; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [4; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [4; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [4; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [4; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [4; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [4; 8]
Priamka bodmi [0; 8] a [4; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [4; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [4; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [4; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [4; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [4; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [4; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [4; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [4; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [4; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 0] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 0] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 0] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 0] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [5; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 0]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 5]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 2] a [5; 10]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [5; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 0]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 4] a [5; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 5] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 5] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 0]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [5; 10]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 0]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [5; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [5; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [5; 2]
Priamka bodmi [0; 10] a [5; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [5; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [5; 6]
Priamka bodmi [0; 10] a [5; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [6; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [6; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [6; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [6; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [6; 8]
Priamka bodmi [0; 2] a [6; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [6; 3]
Priamka bodmi [0; 3] a [6; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [6; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [6; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [6; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [6; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [6; 5]
Priamka bodmi [0; 5] a [6; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [6; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [6; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [6; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [6; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [6; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [6; 8]
Priamka bodmi [0; 8] a [6; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [6; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [6; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [6; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [6; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [6; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [6; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 2] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 4] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [7; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 0]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 2]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 6]
Priamka bodmi [0; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [8; 3]
Priamka bodmi [0; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [8; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [8; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [8; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [8; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [8; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [8; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [8; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [8; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [8; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [8; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [8; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [8; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [8; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [8; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [8; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [8; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [8; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [8; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [8; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [8; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [8; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [8; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [8; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [8; 8]
Priamka bodmi [0; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [8; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [8; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [8; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [8; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [8; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [9; 2]
Priamka bodmi [0; 0] a [9; 4]
Priamka bodmi [0; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [0; 0] a [9; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [9; 10]
Priamka bodmi [0; 1] a [9; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [9; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [9; 3]
Priamka bodmi [0; 1] a [9; 5]
Priamka bodmi [0; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [0; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [0; 2] a [9; 0]
Priamka bodmi [0; 2] a [9; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [9; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [9; 4]
Priamka bodmi [0; 2] a [9; 6]
Priamka bodmi [0; 2] a [9; 10]
Priamka bodmi [0; 3] a [9; 1]
Priamka bodmi [0; 3] a [9; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [9; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [9; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [0; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [9; 0]
Priamka bodmi [0; 4] a [9; 2]
Priamka bodmi [0; 4] a [9; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [9; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [9; 6]
Priamka bodmi [0; 4] a [9; 8]
Priamka bodmi [0; 5] a [9; 0]
Priamka bodmi [0; 5] a [9; 1]
Priamka bodmi [0; 5] a [9; 3]
Priamka bodmi [0; 5] a [9; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [9; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [9; 10]
Priamka bodmi [0; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [0; 6] a [9; 2]
Priamka bodmi [0; 6] a [9; 4]
Priamka bodmi [0; 6] a [9; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [9; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [9; 10]
Priamka bodmi [0; 8] a [9; 0]
Priamka bodmi [0; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [0; 8] a [9; 4]
Priamka bodmi [0; 8] a [9; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [9; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [9; 0]
Priamka bodmi [0; 10] a [9; 2]
Priamka bodmi [0; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [0; 10] a [9; 6]
Priamka bodmi [0; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [0; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [0; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [0; 1] a [10; 0]
Priamka bodmi [0; 1] a [10; 2]
Priamka bodmi [0; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [0; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [0; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [0; 2] a [10; 1]
Priamka bodmi [0; 2] a [10; 3]
Priamka bodmi [0; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [0; 3] a [10; 0]
Priamka bodmi [0; 3] a [10; 2]
Priamka bodmi [0; 3] a [10; 4]
Priamka bodmi [0; 3] a [10; 6]
Priamka bodmi [0; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [0; 4] a [10; 1]
Priamka bodmi [0; 4] a [10; 3]
Priamka bodmi [0; 4] a [10; 5]
Priamka bodmi [0; 4] a [10; 10]
Priamka bodmi [0; 5] a [10; 2]
Priamka bodmi [0; 5] a [10; 4]
Priamka bodmi [0; 5] a [10; 6]
Priamka bodmi [0; 5] a [10; 8]
Priamka bodmi [0; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [0; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [0; 6] a [10; 8]
Priamka bodmi [0; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [0; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [0; 8] a [10; 6]
Priamka bodmi [0; 8] a [10; 10]
Priamka bodmi [0; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [0; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [0; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [0; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [1; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 2]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 3]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 4]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 5]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 6]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [2; 10]
Priamka bodmi [1; 1] a [2; 3]
Priamka bodmi [1; 1] a [2; 4]
Priamka bodmi [1; 1] a [2; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [2; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [2; 8]
Priamka bodmi [1; 1] a [2; 10]
Priamka bodmi [1; 2] a [2; 5]
Priamka bodmi [1; 2] a [2; 6]
Priamka bodmi [1; 2] a [2; 8]
Priamka bodmi [1; 2] a [2; 10]
Priamka bodmi [1; 3] a [2; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [2; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [2; 1]
Priamka bodmi [1; 4] a [2; 10]
Priamka bodmi [1; 5] a [2; 1]
Priamka bodmi [1; 5] a [2; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [2; 0]
Priamka bodmi [1; 6] a [2; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [2; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [2; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [2; 0]
Priamka bodmi [1; 8] a [2; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [2; 2]
Priamka bodmi [1; 8] a [2; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [2; 4]
Priamka bodmi [1; 8] a [2; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 0]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 1]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 2]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 4]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 6]
Priamka bodmi [1; 10] a [2; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [3; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [3; 3]
Priamka bodmi [1; 0] a [3; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [3; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [3; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [3; 4]
Priamka bodmi [1; 1] a [3; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [3; 8]
Priamka bodmi [1; 1] a [3; 10]
Priamka bodmi [1; 2] a [3; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [3; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [3; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [3; 0]
Priamka bodmi [1; 3] a [3; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [3; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [3; 6]
Priamka bodmi [1; 3] a [3; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [3; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [3; 1]
Priamka bodmi [1; 4] a [3; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [3; 5]
Priamka bodmi [1; 5] a [3; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [3; 2]
Priamka bodmi [1; 5] a [3; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [3; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [3; 8]
Priamka bodmi [1; 5] a [3; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [3; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [3; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [3; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [3; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [3; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [3; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [3; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [3; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [3; 1]
Priamka bodmi [1; 10] a [3; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [3; 4]
Priamka bodmi [1; 10] a [3; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [3; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [4; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [4; 2]
Priamka bodmi [1; 0] a [4; 4]
Priamka bodmi [1; 0] a [4; 5]
Priamka bodmi [1; 0] a [4; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [4; 10]
Priamka bodmi [1; 1] a [4; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [4; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [4; 3]
Priamka bodmi [1; 1] a [4; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [4; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [4; 8]
Priamka bodmi [1; 2] a [4; 0]
Priamka bodmi [1; 2] a [4; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [4; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [4; 4]
Priamka bodmi [1; 2] a [4; 6]
Priamka bodmi [1; 2] a [4; 10]
Priamka bodmi [1; 3] a [4; 1]
Priamka bodmi [1; 3] a [4; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [4; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [4; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [4; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [4; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [4; 0]
Priamka bodmi [1; 4] a [4; 2]
Priamka bodmi [1; 4] a [4; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [4; 5]
Priamka bodmi [1; 4] a [4; 6]
Priamka bodmi [1; 4] a [4; 8]
Priamka bodmi [1; 5] a [4; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [4; 1]
Priamka bodmi [1; 5] a [4; 3]
Priamka bodmi [1; 5] a [4; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [4; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [4; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [4; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [4; 2]
Priamka bodmi [1; 6] a [4; 4]
Priamka bodmi [1; 6] a [4; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [4; 8]
Priamka bodmi [1; 6] a [4; 10]
Priamka bodmi [1; 8] a [4; 0]
Priamka bodmi [1; 8] a [4; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [4; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [4; 4]
Priamka bodmi [1; 8] a [4; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [4; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [4; 0]
Priamka bodmi [1; 10] a [4; 2]
Priamka bodmi [1; 10] a [4; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [4; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [4; 6]
Priamka bodmi [1; 10] a [4; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [5; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [5; 3]
Priamka bodmi [1; 0] a [5; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [5; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [5; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [5; 4]
Priamka bodmi [1; 1] a [5; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [5; 8]
Priamka bodmi [1; 1] a [5; 10]
Priamka bodmi [1; 2] a [5; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [5; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [5; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [5; 0]
Priamka bodmi [1; 3] a [5; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [5; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [5; 6]
Priamka bodmi [1; 3] a [5; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [5; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [5; 1]
Priamka bodmi [1; 4] a [5; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [5; 5]
Priamka bodmi [1; 4] a [5; 10]
Priamka bodmi [1; 5] a [5; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [5; 2]
Priamka bodmi [1; 5] a [5; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [5; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [5; 8]
Priamka bodmi [1; 5] a [5; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [5; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [5; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [5; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [5; 8]
Priamka bodmi [1; 8] a [5; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [5; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [5; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [5; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [5; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [5; 1]
Priamka bodmi [1; 10] a [5; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [5; 4]
Priamka bodmi [1; 10] a [5; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [5; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 0] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 0] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 0] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 0] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 1] a [6; 10]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 0]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 5]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 2] a [6; 10]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 0]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 3] a [6; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 0]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 5]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 4] a [6; 10]
Priamka bodmi [1; 5] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 5] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 5] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 5] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 0]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 6] a [6; 10]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 0]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [6; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [6; 1]
Priamka bodmi [1; 10] a [6; 2]
Priamka bodmi [1; 10] a [6; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [6; 4]
Priamka bodmi [1; 10] a [6; 6]
Priamka bodmi [1; 10] a [6; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [7; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [7; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [7; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [7; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [7; 8]
Priamka bodmi [1; 2] a [7; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [7; 3]
Priamka bodmi [1; 3] a [7; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [7; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [7; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [7; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [7; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [7; 5]
Priamka bodmi [1; 5] a [7; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [7; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [7; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [7; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [7; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [7; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [7; 8]
Priamka bodmi [1; 8] a [7; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [7; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [7; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [7; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [7; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [7; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 2] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 4] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 5] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 6] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [8; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 0]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 1]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 2]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 4]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 6]
Priamka bodmi [1; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [9; 3]
Priamka bodmi [1; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [9; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [9; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [9; 4]
Priamka bodmi [1; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [1; 1] a [9; 10]
Priamka bodmi [1; 2] a [9; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [9; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [9; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [9; 0]
Priamka bodmi [1; 3] a [9; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [9; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [9; 6]
Priamka bodmi [1; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [9; 1]
Priamka bodmi [1; 4] a [9; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [9; 5]
Priamka bodmi [1; 4] a [9; 10]
Priamka bodmi [1; 5] a [9; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [9; 2]
Priamka bodmi [1; 5] a [9; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [9; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [9; 8]
Priamka bodmi [1; 5] a [9; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [9; 3]
Priamka bodmi [1; 6] a [9; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [9; 8]
Priamka bodmi [1; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [9; 5]
Priamka bodmi [1; 8] a [9; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [9; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [9; 1]
Priamka bodmi [1; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [9; 4]
Priamka bodmi [1; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [1; 0] a [10; 2]
Priamka bodmi [1; 0] a [10; 4]
Priamka bodmi [1; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [1; 0] a [10; 8]
Priamka bodmi [1; 0] a [10; 10]
Priamka bodmi [1; 1] a [10; 0]
Priamka bodmi [1; 1] a [10; 2]
Priamka bodmi [1; 1] a [10; 3]
Priamka bodmi [1; 1] a [10; 5]
Priamka bodmi [1; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [1; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [1; 2] a [10; 0]
Priamka bodmi [1; 2] a [10; 1]
Priamka bodmi [1; 2] a [10; 3]
Priamka bodmi [1; 2] a [10; 4]
Priamka bodmi [1; 2] a [10; 6]
Priamka bodmi [1; 2] a [10; 10]
Priamka bodmi [1; 3] a [10; 1]
Priamka bodmi [1; 3] a [10; 2]
Priamka bodmi [1; 3] a [10; 4]
Priamka bodmi [1; 3] a [10; 5]
Priamka bodmi [1; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [1; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [1; 4] a [10; 0]
Priamka bodmi [1; 4] a [10; 2]
Priamka bodmi [1; 4] a [10; 3]
Priamka bodmi [1; 4] a [10; 5]
Priamka bodmi [1; 4] a [10; 6]
Priamka bodmi [1; 4] a [10; 8]
Priamka bodmi [1; 5] a [10; 0]
Priamka bodmi [1; 5] a [10; 1]
Priamka bodmi [1; 5] a [10; 3]
Priamka bodmi [1; 5] a [10; 4]
Priamka bodmi [1; 5] a [10; 6]
Priamka bodmi [1; 5] a [10; 10]
Priamka bodmi [1; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [1; 6] a [10; 2]
Priamka bodmi [1; 6] a [10; 4]
Priamka bodmi [1; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [1; 6] a [10; 8]
Priamka bodmi [1; 6] a [10; 10]
Priamka bodmi [1; 8] a [10; 0]
Priamka bodmi [1; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [1; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [1; 8] a [10; 4]
Priamka bodmi [1; 8] a [10; 6]
Priamka bodmi [1; 8] a [10; 10]
Priamka bodmi [1; 10] a [10; 0]
Priamka bodmi [1; 10] a [10; 2]
Priamka bodmi [1; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [1; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [1; 10] a [10; 6]
Priamka bodmi [1; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [2; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 2]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 3]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 4]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 5]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 6]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [3; 10]
Priamka bodmi [2; 1] a [3; 3]
Priamka bodmi [2; 1] a [3; 4]
Priamka bodmi [2; 1] a [3; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [3; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [3; 8]
Priamka bodmi [2; 1] a [3; 10]
Priamka bodmi [2; 2] a [3; 5]
Priamka bodmi [2; 2] a [3; 6]
Priamka bodmi [2; 2] a [3; 8]
Priamka bodmi [2; 2] a [3; 10]
Priamka bodmi [2; 3] a [3; 8]
Priamka bodmi [2; 3] a [3; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [3; 10]
Priamka bodmi [2; 5] a [3; 1]
Priamka bodmi [2; 5] a [3; 3]
Priamka bodmi [2; 6] a [3; 0]
Priamka bodmi [2; 6] a [3; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [3; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [3; 0]
Priamka bodmi [2; 8] a [3; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [3; 2]
Priamka bodmi [2; 8] a [3; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [3; 4]
Priamka bodmi [2; 8] a [3; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 0]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 1]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 2]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 4]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 6]
Priamka bodmi [2; 10] a [3; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [4; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [4; 3]
Priamka bodmi [2; 0] a [4; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [4; 4]
Priamka bodmi [2; 1] a [4; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [4; 8]
Priamka bodmi [2; 1] a [4; 10]
Priamka bodmi [2; 2] a [4; 5]
Priamka bodmi [2; 3] a [4; 8]
Priamka bodmi [2; 3] a [4; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [4; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [4; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [4; 3]
Priamka bodmi [2; 6] a [4; 5]
Priamka bodmi [2; 8] a [4; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [4; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [4; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [4; 1]
Priamka bodmi [2; 10] a [4; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [4; 4]
Priamka bodmi [2; 10] a [4; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [4; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [5; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [5; 2]
Priamka bodmi [2; 0] a [5; 4]
Priamka bodmi [2; 0] a [5; 5]
Priamka bodmi [2; 0] a [5; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [5; 10]
Priamka bodmi [2; 1] a [5; 0]
Priamka bodmi [2; 1] a [5; 2]
Priamka bodmi [2; 1] a [5; 3]
Priamka bodmi [2; 1] a [5; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [5; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [5; 8]
Priamka bodmi [2; 2] a [5; 0]
Priamka bodmi [2; 2] a [5; 1]
Priamka bodmi [2; 2] a [5; 3]
Priamka bodmi [2; 2] a [5; 4]
Priamka bodmi [2; 2] a [5; 6]
Priamka bodmi [2; 2] a [5; 10]
Priamka bodmi [2; 3] a [5; 1]
Priamka bodmi [2; 3] a [5; 2]
Priamka bodmi [2; 3] a [5; 4]
Priamka bodmi [2; 3] a [5; 5]
Priamka bodmi [2; 3] a [5; 8]
Priamka bodmi [2; 3] a [5; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [5; 0]
Priamka bodmi [2; 4] a [5; 2]
Priamka bodmi [2; 4] a [5; 3]
Priamka bodmi [2; 4] a [5; 5]
Priamka bodmi [2; 4] a [5; 6]
Priamka bodmi [2; 4] a [5; 8]
Priamka bodmi [2; 5] a [5; 0]
Priamka bodmi [2; 5] a [5; 1]
Priamka bodmi [2; 5] a [5; 3]
Priamka bodmi [2; 5] a [5; 4]
Priamka bodmi [2; 5] a [5; 6]
Priamka bodmi [2; 5] a [5; 10]
Priamka bodmi [2; 6] a [5; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [5; 2]
Priamka bodmi [2; 6] a [5; 4]
Priamka bodmi [2; 6] a [5; 5]
Priamka bodmi [2; 6] a [5; 8]
Priamka bodmi [2; 6] a [5; 10]
Priamka bodmi [2; 8] a [5; 0]
Priamka bodmi [2; 8] a [5; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [5; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [5; 4]
Priamka bodmi [2; 8] a [5; 6]
Priamka bodmi [2; 8] a [5; 10]
Priamka bodmi [2; 10] a [5; 0]
Priamka bodmi [2; 10] a [5; 2]
Priamka bodmi [2; 10] a [5; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [5; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [5; 6]
Priamka bodmi [2; 10] a [5; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [6; 3]
Priamka bodmi [2; 0] a [6; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [6; 0]
Priamka bodmi [2; 1] a [6; 2]
Priamka bodmi [2; 1] a [6; 4]
Priamka bodmi [2; 1] a [6; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [6; 8]
Priamka bodmi [2; 1] a [6; 10]
Priamka bodmi [2; 2] a [6; 1]
Priamka bodmi [2; 2] a [6; 3]
Priamka bodmi [2; 2] a [6; 5]
Priamka bodmi [2; 3] a [6; 0]
Priamka bodmi [2; 3] a [6; 2]
Priamka bodmi [2; 3] a [6; 4]
Priamka bodmi [2; 3] a [6; 6]
Priamka bodmi [2; 3] a [6; 8]
Priamka bodmi [2; 3] a [6; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [6; 1]
Priamka bodmi [2; 4] a [6; 3]
Priamka bodmi [2; 4] a [6; 5]
Priamka bodmi [2; 5] a [6; 0]
Priamka bodmi [2; 5] a [6; 2]
Priamka bodmi [2; 5] a [6; 4]
Priamka bodmi [2; 5] a [6; 6]
Priamka bodmi [2; 5] a [6; 8]
Priamka bodmi [2; 5] a [6; 10]
Priamka bodmi [2; 6] a [6; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [6; 3]
Priamka bodmi [2; 6] a [6; 5]
Priamka bodmi [2; 8] a [6; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [6; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [6; 5]
Priamka bodmi [2; 8] a [6; 6]
Priamka bodmi [2; 8] a [6; 10]
Priamka bodmi [2; 10] a [6; 1]
Priamka bodmi [2; 10] a [6; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [6; 4]
Priamka bodmi [2; 10] a [6; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [6; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 0] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 0] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 0] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 0] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 0]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 1] a [7; 10]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 0]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 5]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 2] a [7; 10]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 0]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 5]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 3] a [7; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 0]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 5]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 4] a [7; 10]
Priamka bodmi [2; 5] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 5] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 5] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 5] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 5] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 5] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 0]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 5]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 6] a [7; 10]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 0]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 5]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 8] a [7; 10]
Priamka bodmi [2; 10] a [7; 1]
Priamka bodmi [2; 10] a [7; 2]
Priamka bodmi [2; 10] a [7; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [7; 4]
Priamka bodmi [2; 10] a [7; 6]
Priamka bodmi [2; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [8; 0]
Priamka bodmi [2; 1] a [8; 2]
Priamka bodmi [2; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [2; 2] a [8; 1]
Priamka bodmi [2; 2] a [8; 3]
Priamka bodmi [2; 3] a [8; 2]
Priamka bodmi [2; 3] a [8; 4]
Priamka bodmi [2; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [2; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [8; 3]
Priamka bodmi [2; 4] a [8; 5]
Priamka bodmi [2; 5] a [8; 0]
Priamka bodmi [2; 5] a [8; 4]
Priamka bodmi [2; 5] a [8; 6]
Priamka bodmi [2; 5] a [8; 10]
Priamka bodmi [2; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [8; 5]
Priamka bodmi [2; 6] a [8; 8]
Priamka bodmi [2; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [8; 6]
Priamka bodmi [2; 8] a [8; 10]
Priamka bodmi [2; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 2] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 4] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 5] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 6] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 8] a [9; 10]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 0]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 1]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 2]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 4]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 6]
Priamka bodmi [2; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [2; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [2; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [2; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [2; 1] a [10; 0]
Priamka bodmi [2; 1] a [10; 2]
Priamka bodmi [2; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [2; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [2; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [2; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [2; 2] a [10; 1]
Priamka bodmi [2; 2] a [10; 3]
Priamka bodmi [2; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [2; 3] a [10; 0]
Priamka bodmi [2; 3] a [10; 2]
Priamka bodmi [2; 3] a [10; 4]
Priamka bodmi [2; 3] a [10; 6]
Priamka bodmi [2; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [2; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [2; 4] a [10; 1]
Priamka bodmi [2; 4] a [10; 3]
Priamka bodmi [2; 4] a [10; 5]
Priamka bodmi [2; 4] a [10; 10]
Priamka bodmi [2; 5] a [10; 0]
Priamka bodmi [2; 5] a [10; 2]
Priamka bodmi [2; 5] a [10; 4]
Priamka bodmi [2; 5] a [10; 6]
Priamka bodmi [2; 5] a [10; 8]
Priamka bodmi [2; 5] a [10; 10]
Priamka bodmi [2; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [2; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [2; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [2; 6] a [10; 8]
Priamka bodmi [2; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [2; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [2; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [2; 8] a [10; 6]
Priamka bodmi [2; 8] a [10; 10]
Priamka bodmi [2; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [2; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [2; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [2; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [2; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [3; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 2]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 3]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 4]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 5]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 6]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [4; 10]
Priamka bodmi [3; 1] a [4; 3]
Priamka bodmi [3; 1] a [4; 4]
Priamka bodmi [3; 1] a [4; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [4; 6]
Priamka bodmi [3; 1] a [4; 8]
Priamka bodmi [3; 1] a [4; 10]
Priamka bodmi [3; 2] a [4; 5]
Priamka bodmi [3; 2] a [4; 6]
Priamka bodmi [3; 2] a [4; 8]
Priamka bodmi [3; 2] a [4; 10]
Priamka bodmi [3; 3] a [4; 8]
Priamka bodmi [3; 3] a [4; 10]
Priamka bodmi [3; 4] a [4; 10]
Priamka bodmi [3; 5] a [4; 1]
Priamka bodmi [3; 5] a [4; 3]
Priamka bodmi [3; 6] a [4; 0]
Priamka bodmi [3; 6] a [4; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [4; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [4; 0]
Priamka bodmi [3; 8] a [4; 1]
Priamka bodmi [3; 8] a [4; 2]
Priamka bodmi [3; 8] a [4; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [4; 4]
Priamka bodmi [3; 8] a [4; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 0]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 1]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 2]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 3]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 4]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 6]
Priamka bodmi [3; 10] a [4; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [5; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [5; 3]
Priamka bodmi [3; 0] a [5; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [5; 4]
Priamka bodmi [3; 1] a [5; 6]
Priamka bodmi [3; 1] a [5; 8]
Priamka bodmi [3; 1] a [5; 10]
Priamka bodmi [3; 2] a [5; 5]
Priamka bodmi [3; 3] a [5; 8]
Priamka bodmi [3; 3] a [5; 10]
Priamka bodmi [3; 4] a [5; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [5; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [5; 3]
Priamka bodmi [3; 6] a [5; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [5; 1]
Priamka bodmi [3; 8] a [5; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [5; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [5; 1]
Priamka bodmi [3; 10] a [5; 3]
Priamka bodmi [3; 10] a [5; 4]
Priamka bodmi [3; 10] a [5; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [5; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [6; 2]
Priamka bodmi [3; 0] a [6; 4]
Priamka bodmi [3; 0] a [6; 5]
Priamka bodmi [3; 0] a [6; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [6; 10]
Priamka bodmi [3; 1] a [6; 3]
Priamka bodmi [3; 1] a [6; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [6; 6]
Priamka bodmi [3; 1] a [6; 8]
Priamka bodmi [3; 2] a [6; 6]
Priamka bodmi [3; 2] a [6; 10]
Priamka bodmi [3; 3] a [6; 8]
Priamka bodmi [3; 3] a [6; 10]
Priamka bodmi [3; 5] a [6; 1]
Priamka bodmi [3; 5] a [6; 3]
Priamka bodmi [3; 6] a [6; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [6; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [6; 0]
Priamka bodmi [3; 8] a [6; 1]
Priamka bodmi [3; 8] a [6; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [6; 4]
Priamka bodmi [3; 10] a [6; 0]
Priamka bodmi [3; 10] a [6; 2]
Priamka bodmi [3; 10] a [6; 3]
Priamka bodmi [3; 10] a [6; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [6; 6]
Priamka bodmi [3; 10] a [6; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [7; 3]
Priamka bodmi [3; 0] a [7; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [7; 0]
Priamka bodmi [3; 1] a [7; 2]
Priamka bodmi [3; 1] a [7; 4]
Priamka bodmi [3; 1] a [7; 6]
Priamka bodmi [3; 1] a [7; 8]
Priamka bodmi [3; 1] a [7; 10]
Priamka bodmi [3; 2] a [7; 1]
Priamka bodmi [3; 2] a [7; 3]
Priamka bodmi [3; 2] a [7; 5]
Priamka bodmi [3; 3] a [7; 0]
Priamka bodmi [3; 3] a [7; 2]
Priamka bodmi [3; 3] a [7; 4]
Priamka bodmi [3; 3] a [7; 6]
Priamka bodmi [3; 3] a [7; 8]
Priamka bodmi [3; 3] a [7; 10]
Priamka bodmi [3; 4] a [7; 1]
Priamka bodmi [3; 4] a [7; 3]
Priamka bodmi [3; 4] a [7; 5]
Priamka bodmi [3; 5] a [7; 0]
Priamka bodmi [3; 5] a [7; 2]
Priamka bodmi [3; 5] a [7; 4]
Priamka bodmi [3; 5] a [7; 6]
Priamka bodmi [3; 5] a [7; 8]
Priamka bodmi [3; 5] a [7; 10]
Priamka bodmi [3; 6] a [7; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [7; 3]
Priamka bodmi [3; 6] a [7; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [7; 1]
Priamka bodmi [3; 8] a [7; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [7; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [7; 6]
Priamka bodmi [3; 8] a [7; 10]
Priamka bodmi [3; 10] a [7; 1]
Priamka bodmi [3; 10] a [7; 3]
Priamka bodmi [3; 10] a [7; 4]
Priamka bodmi [3; 10] a [7; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 0] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 0] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 0] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 0] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 0]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 1] a [8; 10]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 0]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 5]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 2] a [8; 10]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 0]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 5]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 0]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 5]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 4] a [8; 10]
Priamka bodmi [3; 5] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 5] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 5] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 5] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 5] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 5] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 0]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 5]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 6] a [8; 10]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 0]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 8] a [8; 10]
Priamka bodmi [3; 10] a [8; 1]
Priamka bodmi [3; 10] a [8; 2]
Priamka bodmi [3; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [3; 10] a [8; 4]
Priamka bodmi [3; 10] a [8; 6]
Priamka bodmi [3; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [9; 0]
Priamka bodmi [3; 1] a [9; 2]
Priamka bodmi [3; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [3; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [3; 2] a [9; 1]
Priamka bodmi [3; 2] a [9; 3]
Priamka bodmi [3; 3] a [9; 2]
Priamka bodmi [3; 3] a [9; 4]
Priamka bodmi [3; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [3; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [3; 4] a [9; 3]
Priamka bodmi [3; 4] a [9; 5]
Priamka bodmi [3; 5] a [9; 0]
Priamka bodmi [3; 5] a [9; 4]
Priamka bodmi [3; 5] a [9; 6]
Priamka bodmi [3; 5] a [9; 10]
Priamka bodmi [3; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [9; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [3; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [9; 6]
Priamka bodmi [3; 8] a [9; 10]
Priamka bodmi [3; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [3; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 0] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 2] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 4] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 5] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 8]
Priamka bodmi [3; 6] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 8] a [10; 10]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 0]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 2]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 6]
Priamka bodmi [3; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [4; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 2]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 3]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 4]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 5]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 6]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [5; 10]
Priamka bodmi [4; 1] a [5; 3]
Priamka bodmi [4; 1] a [5; 4]
Priamka bodmi [4; 1] a [5; 5]
Priamka bodmi [4; 1] a [5; 6]
Priamka bodmi [4; 1] a [5; 8]
Priamka bodmi [4; 1] a [5; 10]
Priamka bodmi [4; 2] a [5; 5]
Priamka bodmi [4; 2] a [5; 6]
Priamka bodmi [4; 2] a [5; 8]
Priamka bodmi [4; 2] a [5; 10]
Priamka bodmi [4; 3] a [5; 8]
Priamka bodmi [4; 3] a [5; 10]
Priamka bodmi [4; 4] a [5; 10]
Priamka bodmi [4; 5] a [5; 1]
Priamka bodmi [4; 5] a [5; 3]
Priamka bodmi [4; 6] a [5; 0]
Priamka bodmi [4; 6] a [5; 1]
Priamka bodmi [4; 6] a [5; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [5; 0]
Priamka bodmi [4; 8] a [5; 1]
Priamka bodmi [4; 8] a [5; 2]
Priamka bodmi [4; 8] a [5; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [5; 4]
Priamka bodmi [4; 8] a [5; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 0]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 1]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 2]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 3]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 4]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 6]
Priamka bodmi [4; 10] a [5; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [6; 3]
Priamka bodmi [4; 0] a [6; 5]
Priamka bodmi [4; 1] a [6; 4]
Priamka bodmi [4; 1] a [6; 6]
Priamka bodmi [4; 1] a [6; 8]
Priamka bodmi [4; 1] a [6; 10]
Priamka bodmi [4; 2] a [6; 5]
Priamka bodmi [4; 3] a [6; 8]
Priamka bodmi [4; 3] a [6; 10]
Priamka bodmi [4; 6] a [6; 1]
Priamka bodmi [4; 6] a [6; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [6; 1]
Priamka bodmi [4; 8] a [6; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [6; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [6; 1]
Priamka bodmi [4; 10] a [6; 3]
Priamka bodmi [4; 10] a [6; 4]
Priamka bodmi [4; 10] a [6; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [6; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [7; 2]
Priamka bodmi [4; 0] a [7; 4]
Priamka bodmi [4; 0] a [7; 5]
Priamka bodmi [4; 0] a [7; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [7; 10]
Priamka bodmi [4; 1] a [7; 3]
Priamka bodmi [4; 1] a [7; 5]
Priamka bodmi [4; 1] a [7; 6]
Priamka bodmi [4; 1] a [7; 8]
Priamka bodmi [4; 2] a [7; 6]
Priamka bodmi [4; 2] a [7; 10]
Priamka bodmi [4; 3] a [7; 8]
Priamka bodmi [4; 3] a [7; 10]
Priamka bodmi [4; 5] a [7; 1]
Priamka bodmi [4; 5] a [7; 3]
Priamka bodmi [4; 6] a [7; 1]
Priamka bodmi [4; 6] a [7; 5]
Priamka bodmi [4; 8] a [7; 0]
Priamka bodmi [4; 8] a [7; 1]
Priamka bodmi [4; 8] a [7; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [7; 4]
Priamka bodmi [4; 10] a [7; 0]
Priamka bodmi [4; 10] a [7; 2]
Priamka bodmi [4; 10] a [7; 3]
Priamka bodmi [4; 10] a [7; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [7; 6]
Priamka bodmi [4; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [8; 3]
Priamka bodmi [4; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [4; 1] a [8; 4]
Priamka bodmi [4; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [4; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [4; 1] a [8; 10]
Priamka bodmi [4; 2] a [8; 5]
Priamka bodmi [4; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [4; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [4; 4] a [8; 1]
Priamka bodmi [4; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [4; 6] a [8; 3]
Priamka bodmi [4; 6] a [8; 5]
Priamka bodmi [4; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [4; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [8; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [8; 1]
Priamka bodmi [4; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [4; 10] a [8; 4]
Priamka bodmi [4; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 0] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 0] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 0] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 0] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 0]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 5]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 1] a [9; 10]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 0]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 5]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 2] a [9; 10]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 0]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 5]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 0]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 5]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 4] a [9; 10]
Priamka bodmi [4; 5] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 5] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 5] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 5] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 5] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 5] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 0]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 5]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 6] a [9; 10]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 0]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 5]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 8] a [9; 10]
Priamka bodmi [4; 10] a [9; 1]
Priamka bodmi [4; 10] a [9; 2]
Priamka bodmi [4; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [4; 10] a [9; 4]
Priamka bodmi [4; 10] a [9; 6]
Priamka bodmi [4; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [4; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [4; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [4; 1] a [10; 0]
Priamka bodmi [4; 1] a [10; 2]
Priamka bodmi [4; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [4; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [4; 2] a [10; 1]
Priamka bodmi [4; 2] a [10; 3]
Priamka bodmi [4; 3] a [10; 2]
Priamka bodmi [4; 3] a [10; 4]
Priamka bodmi [4; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [4; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [4; 4] a [10; 3]
Priamka bodmi [4; 4] a [10; 5]
Priamka bodmi [4; 5] a [10; 0]
Priamka bodmi [4; 5] a [10; 4]
Priamka bodmi [4; 5] a [10; 6]
Priamka bodmi [4; 5] a [10; 10]
Priamka bodmi [4; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [4; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [4; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [4; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [4; 8] a [10; 6]
Priamka bodmi [4; 8] a [10; 10]
Priamka bodmi [4; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [4; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [4; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [5; 1]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 2]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 3]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 4]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 5]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 6]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [6; 10]
Priamka bodmi [5; 1] a [6; 3]
Priamka bodmi [5; 1] a [6; 4]
Priamka bodmi [5; 1] a [6; 5]
Priamka bodmi [5; 1] a [6; 6]
Priamka bodmi [5; 1] a [6; 8]
Priamka bodmi [5; 1] a [6; 10]
Priamka bodmi [5; 2] a [6; 5]
Priamka bodmi [5; 2] a [6; 6]
Priamka bodmi [5; 2] a [6; 8]
Priamka bodmi [5; 2] a [6; 10]
Priamka bodmi [5; 3] a [6; 8]
Priamka bodmi [5; 3] a [6; 10]
Priamka bodmi [5; 4] a [6; 10]
Priamka bodmi [5; 5] a [6; 1]
Priamka bodmi [5; 5] a [6; 3]
Priamka bodmi [5; 6] a [6; 0]
Priamka bodmi [5; 6] a [6; 1]
Priamka bodmi [5; 6] a [6; 3]
Priamka bodmi [5; 8] a [6; 0]
Priamka bodmi [5; 8] a [6; 1]
Priamka bodmi [5; 8] a [6; 2]
Priamka bodmi [5; 8] a [6; 3]
Priamka bodmi [5; 8] a [6; 4]
Priamka bodmi [5; 8] a [6; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 0]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 1]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 2]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 3]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 4]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 6]
Priamka bodmi [5; 10] a [6; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [5; 0] a [7; 3]
Priamka bodmi [5; 0] a [7; 5]
Priamka bodmi [5; 1] a [7; 4]
Priamka bodmi [5; 1] a [7; 6]
Priamka bodmi [5; 1] a [7; 8]
Priamka bodmi [5; 1] a [7; 10]
Priamka bodmi [5; 2] a [7; 5]
Priamka bodmi [5; 3] a [7; 8]
Priamka bodmi [5; 3] a [7; 10]
Priamka bodmi [5; 6] a [7; 1]
Priamka bodmi [5; 6] a [7; 3]
Priamka bodmi [5; 8] a [7; 1]
Priamka bodmi [5; 8] a [7; 3]
Priamka bodmi [5; 8] a [7; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [7; 1]
Priamka bodmi [5; 10] a [7; 3]
Priamka bodmi [5; 10] a [7; 4]
Priamka bodmi [5; 10] a [7; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [5; 0] a [8; 2]
Priamka bodmi [5; 0] a [8; 4]
Priamka bodmi [5; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [5; 0] a [8; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [8; 10]
Priamka bodmi [5; 1] a [8; 3]
Priamka bodmi [5; 1] a [8; 5]
Priamka bodmi [5; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [5; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [5; 2] a [8; 6]
Priamka bodmi [5; 2] a [8; 10]
Priamka bodmi [5; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [5; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [5; 5] a [8; 1]
Priamka bodmi [5; 5] a [8; 3]
Priamka bodmi [5; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [5; 6] a [8; 5]
Priamka bodmi [5; 8] a [8; 0]
Priamka bodmi [5; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [5; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [5; 8] a [8; 4]
Priamka bodmi [5; 10] a [8; 0]
Priamka bodmi [5; 10] a [8; 2]
Priamka bodmi [5; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [5; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [8; 6]
Priamka bodmi [5; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [5; 0] a [9; 3]
Priamka bodmi [5; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [5; 1] a [9; 4]
Priamka bodmi [5; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [5; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [5; 1] a [9; 10]
Priamka bodmi [5; 2] a [9; 5]
Priamka bodmi [5; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [5; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [5; 4] a [9; 1]
Priamka bodmi [5; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [5; 6] a [9; 3]
Priamka bodmi [5; 6] a [9; 5]
Priamka bodmi [5; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [5; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [5; 8] a [9; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [9; 1]
Priamka bodmi [5; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [5; 10] a [9; 4]
Priamka bodmi [5; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [5; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [5; 0] a [10; 2]
Priamka bodmi [5; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [5; 0] a [10; 4]
Priamka bodmi [5; 0] a [10; 6]
Priamka bodmi [5; 0] a [10; 8]
Priamka bodmi [5; 1] a [10; 3]
Priamka bodmi [5; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [5; 1] a [10; 5]
Priamka bodmi [5; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [5; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [5; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [5; 2] a [10; 6]
Priamka bodmi [5; 2] a [10; 8]
Priamka bodmi [5; 2] a [10; 10]
Priamka bodmi [5; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [5; 4] a [10; 1]
Priamka bodmi [5; 4] a [10; 10]
Priamka bodmi [5; 5] a [10; 1]
Priamka bodmi [5; 5] a [10; 3]
Priamka bodmi [5; 6] a [10; 0]
Priamka bodmi [5; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [5; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [5; 8] a [10; 0]
Priamka bodmi [5; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [5; 8] a [10; 2]
Priamka bodmi [5; 8] a [10; 4]
Priamka bodmi [5; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [5; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [5; 10] a [10; 2]
Priamka bodmi [5; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [5; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [5; 10] a [10; 6]
Priamka bodmi [5; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [6; 0] a [6; 1]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 2]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 3]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 4]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 5]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 6]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 8]
Priamka bodmi [6; 0] a [7; 10]
Priamka bodmi [6; 1] a [7; 3]
Priamka bodmi [6; 1] a [7; 4]
Priamka bodmi [6; 1] a [7; 5]
Priamka bodmi [6; 1] a [7; 6]
Priamka bodmi [6; 1] a [7; 8]
Priamka bodmi [6; 1] a [7; 10]
Priamka bodmi [6; 2] a [7; 5]
Priamka bodmi [6; 2] a [7; 6]
Priamka bodmi [6; 2] a [7; 8]
Priamka bodmi [6; 2] a [7; 10]
Priamka bodmi [6; 3] a [7; 8]
Priamka bodmi [6; 3] a [7; 10]
Priamka bodmi [6; 4] a [7; 10]
Priamka bodmi [6; 5] a [7; 1]
Priamka bodmi [6; 5] a [7; 3]
Priamka bodmi [6; 6] a [7; 0]
Priamka bodmi [6; 6] a [7; 1]
Priamka bodmi [6; 6] a [7; 3]
Priamka bodmi [6; 8] a [7; 0]
Priamka bodmi [6; 8] a [7; 1]
Priamka bodmi [6; 8] a [7; 2]
Priamka bodmi [6; 8] a [7; 3]
Priamka bodmi [6; 8] a [7; 4]
Priamka bodmi [6; 8] a [7; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 0]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 1]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 2]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 3]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 4]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 6]
Priamka bodmi [6; 10] a [7; 8]
Priamka bodmi [6; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [6; 0] a [8; 3]
Priamka bodmi [6; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [6; 1] a [8; 4]
Priamka bodmi [6; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [6; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [6; 1] a [8; 10]
Priamka bodmi [6; 2] a [8; 5]
Priamka bodmi [6; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [6; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [6; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [6; 6] a [8; 3]
Priamka bodmi [6; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [6; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [6; 8] a [8; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [8; 1]
Priamka bodmi [6; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [6; 10] a [8; 4]
Priamka bodmi [6; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [6; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [6; 0] a [9; 2]
Priamka bodmi [6; 0] a [9; 4]
Priamka bodmi [6; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [6; 0] a [9; 8]
Priamka bodmi [6; 0] a [9; 10]
Priamka bodmi [6; 1] a [9; 3]
Priamka bodmi [6; 1] a [9; 5]
Priamka bodmi [6; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [6; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [6; 2] a [9; 6]
Priamka bodmi [6; 2] a [9; 10]
Priamka bodmi [6; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [6; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [6; 5] a [9; 1]
Priamka bodmi [6; 5] a [9; 3]
Priamka bodmi [6; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [6; 8] a [9; 0]
Priamka bodmi [6; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [6; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [6; 8] a [9; 4]
Priamka bodmi [6; 10] a [9; 0]
Priamka bodmi [6; 10] a [9; 2]
Priamka bodmi [6; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [6; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [9; 6]
Priamka bodmi [6; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [6; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [6; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [6; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [6; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [6; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [6; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [6; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [6; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [6; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [6; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [6; 4] a [10; 1]
Priamka bodmi [6; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [6; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [6; 6] a [10; 5]
Priamka bodmi [6; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [6; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [6; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [6; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [6; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [6; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [6; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [7; 0] a [7; 1]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 2]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 3]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 4]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 5]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 6]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 8]
Priamka bodmi [7; 0] a [8; 10]
Priamka bodmi [7; 1] a [8; 3]
Priamka bodmi [7; 1] a [8; 4]
Priamka bodmi [7; 1] a [8; 5]
Priamka bodmi [7; 1] a [8; 6]
Priamka bodmi [7; 1] a [8; 8]
Priamka bodmi [7; 1] a [8; 10]
Priamka bodmi [7; 2] a [8; 5]
Priamka bodmi [7; 2] a [8; 6]
Priamka bodmi [7; 2] a [8; 8]
Priamka bodmi [7; 2] a [8; 10]
Priamka bodmi [7; 3] a [8; 8]
Priamka bodmi [7; 3] a [8; 10]
Priamka bodmi [7; 4] a [8; 10]
Priamka bodmi [7; 5] a [8; 1]
Priamka bodmi [7; 5] a [8; 3]
Priamka bodmi [7; 6] a [8; 0]
Priamka bodmi [7; 6] a [8; 1]
Priamka bodmi [7; 6] a [8; 3]
Priamka bodmi [7; 8] a [8; 0]
Priamka bodmi [7; 8] a [8; 1]
Priamka bodmi [7; 8] a [8; 2]
Priamka bodmi [7; 8] a [8; 3]
Priamka bodmi [7; 8] a [8; 4]
Priamka bodmi [7; 8] a [8; 5]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 0]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 1]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 2]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 3]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 4]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 5]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 6]
Priamka bodmi [7; 10] a [8; 8]
Priamka bodmi [7; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [7; 0] a [9; 3]
Priamka bodmi [7; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [7; 1] a [9; 4]
Priamka bodmi [7; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [7; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [7; 1] a [9; 10]
Priamka bodmi [7; 2] a [9; 5]
Priamka bodmi [7; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [7; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [7; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [7; 6] a [9; 3]
Priamka bodmi [7; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [7; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [7; 8] a [9; 5]
Priamka bodmi [7; 10] a [9; 1]
Priamka bodmi [7; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [7; 10] a [9; 4]
Priamka bodmi [7; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [7; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [7; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [7; 0] a [10; 2]
Priamka bodmi [7; 0] a [10; 4]
Priamka bodmi [7; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [7; 0] a [10; 8]
Priamka bodmi [7; 0] a [10; 10]
Priamka bodmi [7; 1] a [10; 3]
Priamka bodmi [7; 1] a [10; 5]
Priamka bodmi [7; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [7; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [7; 2] a [10; 6]
Priamka bodmi [7; 2] a [10; 10]
Priamka bodmi [7; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [7; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [7; 5] a [10; 1]
Priamka bodmi [7; 5] a [10; 3]
Priamka bodmi [7; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [7; 8] a [10; 0]
Priamka bodmi [7; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [7; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [7; 8] a [10; 4]
Priamka bodmi [7; 10] a [10; 0]
Priamka bodmi [7; 10] a [10; 2]
Priamka bodmi [7; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [7; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [7; 10] a [10; 6]
Priamka bodmi [7; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [8; 0] a [8; 1]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 2]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 3]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 4]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 5]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 6]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 8]
Priamka bodmi [8; 0] a [9; 10]
Priamka bodmi [8; 1] a [9; 3]
Priamka bodmi [8; 1] a [9; 4]
Priamka bodmi [8; 1] a [9; 5]
Priamka bodmi [8; 1] a [9; 6]
Priamka bodmi [8; 1] a [9; 8]
Priamka bodmi [8; 1] a [9; 10]
Priamka bodmi [8; 2] a [9; 5]
Priamka bodmi [8; 2] a [9; 6]
Priamka bodmi [8; 2] a [9; 8]
Priamka bodmi [8; 2] a [9; 10]
Priamka bodmi [8; 3] a [9; 8]
Priamka bodmi [8; 3] a [9; 10]
Priamka bodmi [8; 4] a [9; 10]
Priamka bodmi [8; 5] a [9; 1]
Priamka bodmi [8; 5] a [9; 3]
Priamka bodmi [8; 6] a [9; 0]
Priamka bodmi [8; 6] a [9; 1]
Priamka bodmi [8; 6] a [9; 3]
Priamka bodmi [8; 8] a [9; 0]
Priamka bodmi [8; 8] a [9; 1]
Priamka bodmi [8; 8] a [9; 2]
Priamka bodmi [8; 8] a [9; 3]
Priamka bodmi [8; 8] a [9; 4]
Priamka bodmi [8; 8] a [9; 5]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 0]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 1]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 2]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 3]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 4]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 5]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 6]
Priamka bodmi [8; 10] a [9; 8]
Priamka bodmi [8; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [8; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [8; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [8; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [8; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [8; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [8; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [8; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [8; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [8; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [8; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [8; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [8; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [8; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [8; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [8; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [8; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [8; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [8; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [8; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [9; 0] a [9; 1]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 1]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 2]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 3]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 4]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 5]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 6]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 8]
Priamka bodmi [9; 0] a [10; 10]
Priamka bodmi [9; 1] a [10; 3]
Priamka bodmi [9; 1] a [10; 4]
Priamka bodmi [9; 1] a [10; 5]
Priamka bodmi [9; 1] a [10; 6]
Priamka bodmi [9; 1] a [10; 8]
Priamka bodmi [9; 1] a [10; 10]
Priamka bodmi [9; 2] a [10; 5]
Priamka bodmi [9; 2] a [10; 6]
Priamka bodmi [9; 2] a [10; 8]
Priamka bodmi [9; 2] a [10; 10]
Priamka bodmi [9; 3] a [10; 8]
Priamka bodmi [9; 3] a [10; 10]
Priamka bodmi [9; 4] a [10; 10]
Priamka bodmi [9; 5] a [10; 1]
Priamka bodmi [9; 5] a [10; 3]
Priamka bodmi [9; 6] a [10; 0]
Priamka bodmi [9; 6] a [10; 1]
Priamka bodmi [9; 6] a [10; 3]
Priamka bodmi [9; 8] a [10; 0]
Priamka bodmi [9; 8] a [10; 1]
Priamka bodmi [9; 8] a [10; 2]
Priamka bodmi [9; 8] a [10; 3]
Priamka bodmi [9; 8] a [10; 4]
Priamka bodmi [9; 8] a [10; 5]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 0]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 1]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 2]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 3]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 4]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 5]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 6]
Priamka bodmi [9; 10] a [10; 8]
Priamka bodmi [10; 0] a [10; 1]

cnt = 2232