Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

n = 30 d; n = 34 ( d-2)

n = 30·d
n = 34·( d-2)

30d-n = 0
34d-n = 68

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
34d-n = 68
30d-n = 0

Riadok 2 - 30/34 · Riadok 1 → Riadok 2
34d-n = 68
-0.12n = -60


n = -60/-0.11764706 = 510
d = 68+n/34 = 68+510/34 = 17

d = 17
n = 510


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.