Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 1/2 + 3 1/7 = 149/14 = 10 9/1410,6428571

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 1/2 na nepravý zlomok: 7 1/2 = 7 1/2 = 7 · 2 + 1/2 = 14 + 1/2 = 15/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 2. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 2/2 = 14/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 14 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 14 + 1 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 2.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 1/7 na nepravý zlomok: 3 1/7 = 3 1/7 = 3 · 7 + 1/7 = 21 + 1/7 = 22/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 7. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 7/7 = 21/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 21 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 21 + 1 = 22
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 22) nad menovateľa 7.
 3. Sčítanie: 15/2 + 22/7 = 15 · 7/2 · 7 + 22 · 2/7 · 2 = 105/14 + 44/14 = 105 + 44/14 = 149/14
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(2, 7) = 14. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 2 × 7 = 14. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »