Zmiešané zlomky kalkulačka s krokmi
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.


Príklady použitia:

sčítanie zmiešaných čísel: 2 1/2 + 4 2/3
sčítanie troch zmiešaných čísel: 1 3/8 + 6 11/13 + 5 7/8
odčítanie dvoch zmiešaných čísel: 7 1/2 - 5 3/4
násobenie zmiešaných čísel: 3 3/4 * 2 2/5
porovnávanie zmiešaných čísel: 3 1/4 2 1/3
súčet zmiešaného čísla a nepravého zlomku: 1 3/5 + 11/5