Násobenie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
11×9 =
5×6 =
6×9 =
4×8 =
6×11 =
10×7 =
2×3 =
3×3 =
9×8 =
8×9 =