Logo firmy

Logo firmy tvorí modrý kruh s polomerom 4 cm, v ktorom je vpísaný biely štvorec. Približne aký obsah má modrá časť loga?

Výsledok

S =  18.265 cm2

Riešenie:

r=4 cm u=2 r=2 4=8 cm D=u=8=8 cm  D2=a2+a2  a=D/2=8/2=4 2 cm5.6569 cm  S1=π r2=3.1416 4250.2655 cm2 S2=a2=5.65692=32 cm2  S=S1S2=50.26553218.2655=18.265 cm2r = 4 \ cm \ \\ u = 2 \cdot \ r = 2 \cdot \ 4 = 8 \ cm \ \\ D = u = 8 = 8 \ cm \ \\ \ \\ D^2 = a^2+a^2 \ \\ \ \\ a = D / \sqrt{ 2 } = 8 / \sqrt{ 2 } = 4 \ \sqrt{ 2 } \ cm \doteq 5.6569 \ cm \ \\ \ \\ S_{ 1 } = \pi \cdot \ r ^2 = 3.1416 \cdot \ 4 ^2 \doteq 50.2655 \ cm^2 \ \\ S_{ 2 } = a^2 = 5.6569^2 = 32 \ cm^2 \ \\ \ \\ S = S_{ 1 }-S_{ 2 } = 50.2655-32 \doteq 18.2655 = 18.265 \ cm^2Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
preco ok

avatar

Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.