Vrh

Guľa bola vystrelená pod uhlom 35° začiatočnou rýchlosťou 437 m/s. Určite dĺžku vrhu. (g = 9.81 m/s2)

Výsledok

x =  18292.8 m

Riešenie:

v=437 m/s vx=vcos35=357.97 m/s vy=vsin35=250.65 m/s x(t)=vxt y(t)=vtsin3512gt2  y(t)=0 vtsin35=12gt2 t=2vsin35g=51.1015s  x=vxt=357.9751.1015=18292.8  m v = 437 \ m/s \ \\ v_x = v \cos 35 ^\circ = 357.97 \ m/s \ \\ v_y = v \sin 35 ^\circ = 250.65 \ m/s \ \\ x(t) = v_x t \ \\ y(t) = v t \sin 35 ^\circ - \dfrac12 gt^2 \ \\ \ \\ y(t)=0 \ \\ v t \sin 35 ^\circ = \dfrac12 gt^2 \ \\ t = \dfrac{2 v \sin 35 ^\circ }{g} = 51.1015 s \ \\ \ \\ x = v_x \cdot t = 357.97 \cdot 51.1015 = 18292.8 \ \text { m }Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.