Vrcholy štvorca - súradnice

Mám vrcholy štvorca A / -3; 1/a B/1; 4 /. Urči súradnice vrcholov C a D, C 'a D'. Vďaka Petr.

Výsledok

x2 =  2.97
y2 =  -0.596
x3 =  -1.03
y3 =  -3.596
x4 =  -0.97
y4 =  8.596
x5 =  -4.97
y5 =  5.596

Riešenie:

x0=3 y0=1  x1=1 y1=4  a=(x0x1)2+(y0y1)2=((3)1)2+(14)2=5  tanα=y0y1x0y1=14(3)4=370.4286  α=arctan(y0y1x0y1)=arctan(14(3)4)0.4049 rad  dx=a cos(α)=5 cos(0.4049)4.5957 dy=a sin(α)=5 sin(0.4049)1.9696  x2=x1+dy=1+1.96962.9696=2.97x_{ 0 } = -3 \ \\ y_{ 0 } = 1 \ \\ \ \\ x_{ 1 } = 1 \ \\ y_{ 1 } = 4 \ \\ \ \\ a = \sqrt{ (x_{ 0 }-x_{ 1 })^2+(y_{ 0 }-y_{ 1 })^2 } = \sqrt{ ((-3)-1)^2+(1-4)^2 } = 5 \ \\ \ \\ \tan α = \dfrac{ y_{ 0 }-y_{ 1 } }{ x_{ 0 }-y_{ 1 } } = \dfrac{ 1-4 }{ (-3)-4 } = \dfrac{ 3 }{ 7 } \doteq 0.4286 \ \\ \ \\ α = \arctan (\dfrac{ y_{ 0 }-y_{ 1 } }{ x_{ 0 }-y_{ 1 } } ) = \arctan (\dfrac{ 1-4 }{ (-3)-4 } ) \doteq 0.4049 \ rad \ \\ \ \\ dx = a \cdot \ \cos(α) = 5 \cdot \ \cos(0.4049) \doteq 4.5957 \ \\ dy = a \cdot \ \sin(α) = 5 \cdot \ \sin(0.4049) \doteq 1.9696 \ \\ \ \\ x_{ 2 } = x_{ 1 } + dy = 1 + 1.9696 \doteq 2.9696 = 2.97
y2=y2=y1dx=44.59570.5957=0.596y_{2} =y_{ 2 } = y_{ 1 } - dx = 4 - 4.5957 \doteq -0.5957 = -0.596
x3=x0+dy=(3)+1.96961.0304=1.03x_{ 3 } = x_{ 0 } + dy = (-3) + 1.9696 \doteq -1.0304 = -1.03
y3=y0dx=14.59573.5957=3.596y_{ 3 } = y_{ 0 } - dx = 1 - 4.5957 \doteq -3.5957 = -3.596
x4=x4=x1dy=11.96960.9696=0.97x_{4} =x_{ 4 } = x_{ 1 } - dy = 1 - 1.9696 \doteq -0.9696 = -0.97
y4=y4=y1+dx=4+4.59578.5957=8.596y_{4} =y_{ 4 } = y_{ 1 } + dx = 4 + 4.5957 \doteq 8.5957 = 8.596
x5=x0dy=(3)1.96964.9696=4.97x_{ 5 } = x_{ 0 } - dy = (-3) - 1.9696 \doteq -4.9696 = -4.97
y5=y0+dx=1+4.59575.5957=5.596  a2=(x0x3)2+(y0y3)2=((3)(1.0304))2+(1(3.5957))25.0004 a3=(x1x2)2+(y1y2)2=(12.9696)2+(4(0.5957))25.0004 a4=(x2x3)2+(y3y2)2=(2.9696(1.0304))2+((3.5957)(0.5957))2=5  b2=(x0x5)2+(y0y5)2=((3)(4.9696))2+(15.5957)25.0002 b3=(x1x4)2+(y1y4)2=(1(0.9696))2+(48.5957)25.0004 b4=(x4x5)2+(y4y5)2=((0.9696)(4.9696))2+(8.59575.5957)25.0002y_{ 5 } = y_{ 0 } + dx = 1 + 4.5957 \doteq 5.5957= 5.596 \ \\ \ \\ a_{ 2 } = \sqrt{ (x_{ 0 }-x_{ 3 })^2+(y_{ 0 }-y_{ 3 })^2 } = \sqrt{ ((-3)-(-1.0304))^2+(1-(-3.5957))^2 } \doteq 5.0004 \ \\ a_{ 3 } = \sqrt{ (x_{ 1 }-x_{ 2 })^2+(y_{ 1 }-y_{ 2 })^2 } = \sqrt{ (1-2.9696)^2+(4-(-0.5957))^2 } \doteq 5.0004 \ \\ a_{ 4 } = \sqrt{ (x_{ 2 }-x_{ 3 })^2+(y_{ 3 }-y_{ 2 })^2 } = \sqrt{ (2.9696-(-1.0304))^2+((-3.5957)-(-0.5957))^2 } = 5 \ \\ \ \\ b_{ 2 } = \sqrt{ (x_{ 0 }-x_{ 5 })^2+(y_{ 0 }-y_{ 5 })^2 } = \sqrt{ ((-3)-(-4.9696))^2+(1-5.5957)^2 } \doteq 5.0002 \ \\ b_{ 3 } = \sqrt{ (x_{ 1 }-x_{ 4 })^2+(y_{ 1 }-y_{ 4 })^2 } = \sqrt{ (1-(-0.9696))^2+(4-8.5957)^2 } \doteq 5.0004 \ \\ b_{ 4 } = \sqrt{ (x_{ 4 }-x_{ 5 })^2+(y_{ 4 }-y_{ 5 })^2 } = \sqrt{ ((-0.9696)-(-4.9696))^2+(8.5957-5.5957)^2 } \doteq 5.0002Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď. Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Obchod
  pave Meter látky bol zľavnený o 2 USD. Teraz stojí 9 m látky rovnako ako predtým 8 m. Urči starú a novú cenu 1 m látky.
 2. Záhrada
  garden_1 Rozloha štvorcovej záhrady tvorí 2/3 rozlohy záhrady tvaru trojuholníka so stranami 176 m 110 m a 110 m. Koľko metrov pletiva potrebujem na oplotenie štvorcovej záhrady?
 3. Diofantos
  diofantos_1 O tomto helénskom matematikovi z Alexandrie okrem toho, že žil okolo roku 250 pred Kristom, veľa nevieme. Vďaka jednému z jeho obdivovateľov, ktorý popísal jeho život pomocou algebraických hádaniek, vieme, akého se dožil veku. Diofantova mladosť trvala 1/
 4. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 5. Tehla
  brick Tehla váži 2 kg a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?
 6. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 9 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 5 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 7. Robotníci
  forestry_workers V lese je zamestnaných 58 robotníkov sadením stromčekov. Pri 9 hodinovej práci denne by skončili prácu za 38 dní. Po 12 dňoch odíde 19 robotníkov. Za aký čas dokončíme sadenie stromčekové ostatní, keď od toho dňa budú pracovať 10 hodín denne?
 8. Prémia
  moeny Hrubá mzda zamestnanca bola 1390 EUR vrátane 29% prémie. Koľko EUR boli prémie?
 9. Tri mačky
  three_cats Ak tri mačky zožerú tri myši v priebehu troch minút, za aký čas 210 mačiek zožerie 210 myší?
 10. Pohybovka3
  dragway Z Levíc do Martina ide auto rychlosťou 70 km/h. Z Martina do Levíc vyštartovalo auto rychlosťou 71 km/h súčasne. Koľko minút pred stretnutím budú auta od seba vzdialené 17 km?
 11. Vojaci
  regiment Je daná vzdialenosť trasy 147 km, prvý deň ide jeden oddiel cestu tam priemernou rýchlosťou 12 km/h a cestu späť 21 km/h, na druhý deň ide druhý oddiel tú istú trasu priemernou rýchlosťou 22 km/h tam aj späť. Ktorému oddielu bude cesta trvať dlhšie?
 12. Výkop
  vykop_ryha Pán Emanuel si vypočítal, že výkop pre vodovodnú prípojku, vykope za 6 dní. Jeho kamarátovi by to trvalo 14 dní. 4 dni pracoval Emanuel sám. Potom mu prišiel kámoš pomôcť a kopal z druhého konca. Koľký deň od začiatku výkopových prác sa stretli?
 13. Logika
  blue-barrel Muž vypije sud vody za 24 dní, žena za 45 dní, za koľko dní vypijú sud spolu?
 14. Opica
  monkey Do studne hlbokej 27 metrov spadla opica. Každý deň sa jej darí vyškriabať sa 3 metre, v noci však spadne späť o 2 metre. Na ktorý deň sa dostane opica zo studne?
 15. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 16. Pohyb
  cyclist_1 Ak pôjdeš rýchlosťou 4.4 km/h, prídeš na stanicu 45 minút po odchode vlaku. Ak pôjdeš na bicykli na stanicu rýchlosťou 13 km/h, prídeš na stanicu 30 minút pred odchodom vlaku. Ako ďaleko je vlaková stanica?
 17. Sliepky a zajace
  pipky Na dvore boli sliepky a zajace. Spolu mali 27 hláv a 62 nôh. Koľko bolo sliepok a koľko zajacov?