Zostrojte 4

Zostrojte kosoštvorec ABCD, ak je daná dĺžka uhlopriečky |AC|=8cm, polomer vpísanej kružnice r=1,5cm

Výsledok

a =  0 cm

Riešenie:

1.AC,AC=8 cm 2.S;SAC,SA=SC 3.p;pAC,Sp 4.k;k(S,r=1.5 cm) 5.S1;S1AS,SS1=AS1 6.S2;S2SC,SS1=CS1 7.t1;t1(S1,r=AS) 8.t2;t2(S2,r=CS) 9.T1,2;T1,2=t1k 9.T3,4;T3,4=t2k 10.AT1;AT2;CT3;CT4 11.B=AT1CT3 12.D=AT2CT4 13.ABCD  a=0=0  cm 1. AC, |AC| = 8 \ cm \ \\ 2. S; S \in AC, |SA| = |SC| \ \\ 3. p; p \perp AC ,S \in p \ \\ 4. k; k(S,r = 1.5 \ cm) \ \\ 5. S_{ 1 }; S_{ 1 } \in AS, |SS_{ 1 }| = |AS_{ 1 }| \ \\ 6. S_{ 2 }; S_{ 2 } \in SC, |SS_{ 1 }| = |CS_{ 1 }| \ \\ 7. t_{ 1 }; t_{ 1 }(S_{ 1 },r = |AS|) \ \\ 8. t_{ 2 }; t_{ 2 }(S_{ 2 },r = |CS|) \ \\ 9. T_{ 1 },2; T_{ 1 },2 = t_{ 1 } \cap k \ \\ 9. T_{ 3 },4; T_{ 3 },4 = t_{ 2 } \cap k \ \\ 10. AT_{ 1 }; AT_{ 2 }; CT_{ 3 }; CT_{ 4 } \ \\ 11. B = AT_{ 1 } \cap CT_{ 3 } \ \\ 12. D = AT_{ 2 } \cap CT_{ 4 } \ \\ 13. ABCD \ \\ \ \\ a = 0 = 0 \ \text{ cm }Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Jarka
Tento príklad má obsahovať: 1. Obrázok, 2. Rozbor, 3. Postup

avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Z8 – I – 1 MO 2019
  koso_konstrukce Zostrojte kosoštvorec ABCD tak, aby jeho uhlopriečka BD mala veľkosť 8 cm a vzdialenosť vrcholu B od priamky AD bola 5 cm. Určte všetky možnosti.
 2. Rovnobežky a jedna sečnica
  lines_parallel_crossing Sú dané dve rôzne rovnobežné priamky a, b a priamka c, ktorá obe rovnobežky pretína. Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka súčasne všetkých zadaných priamok.
 3. Nájsť kružnice
  thalesova Daná je kružnica k(O; 2,5cm), priamka p: /Op/=4 cm, bod T: T patrí p a zároveň /OT/=4,5 cm. Máme nájsť všetky kružnice, ktoré sa budú dotýkať kružnice k a zároveň priamky p v bode T.
 4. Priemer kmeňu
  circle_and_square Aký najmenší priemer musí mať kmeň stromu, aby sme z neho mohli vyrezať hranoliek so štvorcovým prierezom s dĺžkou strany 20 cm?
 5. Dve tetivy 3
  tetivy Vypočítajte dĺžku tetivy AB a k nej kolmej tetivy BC, ak tetiva AB je od stredu kružnice k vzdialená 4 cm a tetiva BC má vzdialenosť 8 cm.
 6. Obsah kruhu
  described_circle2 Vypočítajte obsah kruhu, ktorý má rovnaký obvod ako je obvod obdĺžnika vpísanej kružnici s polomerom r 9 cm tak, že jeho strany sú v pomere 2 ku 7.
 7. Bod B
  tangetns Bod B je stred kružnice. Priamka AC sa dotýka kružníc v bode C a platí AB=20 cm a AC= 16 cm . Aký je polomer kružnice BC?
 8. Medzikružie 8
  medzikruzie Medzikružie s obsahom S= 4,2 m štvorcového, má vnútorný polomer r= 2,25 m. Určte vonkajší polomer medzikružia.
 9. Kruhový 12
  circles Kruhový záhon zväčšili tak, že sa jeho polomer zväčšil o 3 m. Spotreba substrátu na zväčšený záhon bola (pri rovnakej výške vrstvy ako pred zväčšením) deväťkrát väčšia ako predtým. Určte pôvodný polomer záhona.
 10. Dva kruhy
  intersect_circles Sú dané dva kruhy o rovnakom polomere r = 1. Stred druhého kruhu leží na obvode toho prvého. Aká je plocha štvorca vpísaného do prieniku zadaných kruhov?
 11. Logo firmy
  circle_square_insribed Logo firmy tvorí modrý kruh s polomerom 4 cm, v ktorom je vpísaný biely štvorec. Približne aký obsah má modrá časť loga?
 12. Tri oblúky
  srafovana V rovnostrannom trojuholníku o strane 2cm sú zakreslené oblúky troch kružníc so stredmi vo vrcholoch trojuholníka a polomery 1cm. Vypočítaj obsah vyšrafovanej časti - útvaru ktory tvori rozdiel medzi plochou trojuholníka a kruhovými výšok.
 13. Valec
  cylinder Nájdite objem a bočnú plochu valca s výškou 12 palcov a polomerom základne 4 palce.
 14. Indiánsky stan
  indian_stan Indiánsky stan je tvaru kužeľa. Jeho výška je 3,5 m. Priemer podstavy je 2,5 m. Koľko plátna treba na výrobu plášťa?
 15. Valec obvod
  cylinder Ak je výška valca štvornásobkom jeho obvodu c, aký je objem valca vyjadrený pomocou jeho obvodu c?
 16. Vrtuľa
  Tupolev_Tu-95 Vrtuľa lietadla sa otáča uhlovou rýchlosťou 200 rad/s. A) Akou veľkou rýchlosťou sa pohybujú body na konci vrtule ak ich vzdialenosť od osy je 1,5 m? B) Akú dráhu uletí lietadlo počas jednej otočky vrtule pri rýchlosti 540 km/h?
 17. Rozkladací stôl
  stol_rozkladaci Rozkladací kuchynský stôl má v bežnej podobe tvar obdĺžnika s obsahom 168dm2 (strana a je dlhá 14 dm) . V prípade potreby sa môže zväčšiť vysunutím dvoch dosiek v tvare polkruhov (pri stranách b). O koľko percent sa takto zväčší plocha stola? Výsledok tre