Guľa a kúžel

Do gule s polomerom G = 41 cm vpíšte kužel s najväčším objemom. Aký je tento objem a aké sú rozmery kužela?

Správny výsledok:

r =  38,66 cm
h =  54,67 cm
V =  85539,44 cm3

Riešenie:

G=41 cm V=13πr2h h=G+x=41+x G2=x2+r2 r2=G2x2 V=13π(G2x2)(G+x) V=13π(G3+G2xGx2x3)  V=13π(G22Gx3x2) V=0 G22Gx3x2=0 3x282x+1681=0 3x2+82x1681=0  a=3;b=82;c=1681 D=b24ac=82243(1681)=26896 D>0  x1,2=b±D2a=82±268966 x1,2=82±1646 x1,2=13.66666667±27.3333333333 x1=13.6666666667 x2=41   Sucinovy tvar rovnice:  3(x13.6666666667)(x+41)=0   h=G+x1=41+13.6666666667=54.6666666667 cm r=G2x12=38.66 cm G = 41 \ cm \ \\ V = \dfrac13 \pi r^2 h \ \\ h = G + x = 41 +x \ \\ G^2 = x^2+r^2 \ \\ r^2 = G^2 - x^2 \ \\ V = \dfrac13 \pi (G^2 - x^2)(G+x) \ \\ V = \dfrac13 \pi (G^3 + G^2x - Gx^2 - x^3) \ \\ \ \\ V' = \dfrac13 \pi (G^2 - 2Gx - 3x^2) \ \\ V'=0 \ \\ G^2 - 2Gx - 3x^2=0 \ \\ -3x^2 -82x +1681 =0 \ \\ 3x^2 +82x -1681 =0 \ \\ \ \\ a=3; b=82; c=-1681 \ \\ D = b^2 - 4ac = 82^2 - 4\cdot 3 \cdot (-1681) = 26896 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ -82 \pm \sqrt{ 26896 } }{ 6 } \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -82 \pm 164 }{ 6 } \ \\ x_{1,2} = -13.66666667 \pm 27.3333333333 \ \\ x_{1} = 13.6666666667 \ \\ x_{2} = -41 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 3 (x -13.6666666667) (x +41) = 0 \ \\ \ \\ \ \\ h = G + x_1 = 41 + 13.6666666667 = 54.6666666667 \ cm \ \\ r = \sqrt{ G^2 - x_1^2 } = 38.66 \ \text{cm} \ \\
h=41+13.6666666667=54.67 cm
V=13πr2h=85539.44 cm3

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 2 komentáre:
#
Žiak
Dobrý deň, mám pocit, že pri násobení dvoch zátvoriek pri výpočte vzorca na objem ste urobili chybu v znamienkach.

#
Dr Math
znamienko sme opravili; ale dalej vypocet bol uplne spravny...  dakujeme!

avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Guľa a tri body
  sphere2_1 Nájdite rovnicu gule ak na povrchu gule ležia tri body (a, 0,0), (0, a, 0), (0,0, a) a stred leží na rovine x + y + z = a.
 • Guľa
  sphere2 Získajte rovnicu guľovej plochy so stredom na čiare 3x + 2z = 0 = 4x-5y a prechádza bodmi (0, -2, -4) a (2, -1,1).
 • Z9–I–3
  ball_floating_water Julke sa zakotúľala loptička do bazéna a plávala vo vode. Jej najvyšší bod bol 2 cm nad hladinou. Priemer kružnice, ktorú vyznačila hladina vody na povrchu loptičky, bol 8 cm. Určite priemer Julkynej loptičky.
 • Kupola
  sphere_segment Klenutý štadión má tvar guľového segmentu so polomerom základne 150 m. Klenba musí obsahovať objem 3500000 m³. Určite výšku stadiónu v strede (zaokrúhlujte na najbližšiu desatinu metra).
 • V bazéne 4
  bazen_1 V bazéne tvaru kvádra je 140m kubických vody. Určte rozmery dna, ak je hĺbka vody 200 cm a jeden rozmer dna je o 3 m väčší ako druhý. Aké sú rozmery dna bazéna?
 • Pagáče
  rohliky Jano s Miškom jedli pagáče. Jano zjedol o 3 viac ako Mišo. Súčin ich počtov (čísiel) je 180. Koľko pagáčov zjedol každý z nich?
 • Na schodisku
  schody Na schodisku vysokom 3,6 metrov ak by sa počet schodov zväčšil o 3, keby sa výška jedného schodu zmenšila o 4 cm. Ako sú schody vysoké?
 • Riešte 8
  parabola2_1 Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Odseknutý odsek
  odsek_gule Od gule k s polomerom r = 1 je odseknutý taký odsek, že objem gule vpísanej do tohto odseku je rovný 1/6 objemu odseku. Aká je vzdialenosť reznej roviny od stredu gule k?
 • Kaleráb
  kalerab Cena jedného kalerábu vzrástla o 0,40 €. Počet kalerábov, ktoré môže zákazník kúpiť za 4 €, tak klesol o 5. Zistite v eurách novú cenu jedného kalerábu .
 • Obvod obdĺžnika
  rectnagles Obsah obdĺžnika je 3000 cm2, jeden rozmer je o 10 cm väčší ako druhý. Určte obvod obdĺžnika.
 • V rovnoramennom 4
  rr_triangle3 V rovnoramennom trojuholníku ABC so základňou AB; A[-3,4]; B[1,6] leží vrchol C na priamke 5x – 6y – 16 =0. Vypočítajte súradnice vrcholu C.
 • Tisíc guličiek
  balls2 Z gule s priemerom 1 m máme vytvoriť tisíc guličiek. Aký budú mať polomer?
 • Do kužeľa
  sphere_in_cone Do kužeľa je vpísaná guľa (prienik ich hraníc sa skladá z kružnice a jedného bodu). Pomer povrchu gule a obsahu podstavy je 4:3. Rovina, ktorá prechádza osou kužeľa, reže kužeľ v rovnoramennom trojuholníku. Určte veľkosť uhla oproti základni tohto trojuho
 • Strany lichobežníka
  lichobeznik Jedna zo základní lichobežníka je o pätinu väčšia ako jeho výška, druhá je väčšia o 1 cm. Urči rozmery lichobežníka, ak je jeho plocha 115 cm2
 • Plynojem 3
  sphere_tank Plynojem ma tvar gule s priemerom 14m. Kolko m3 plynu sa doň zmestí?
 • Guličky
  balls2 Koľko hlinených guličiek s polomerom 1 cm je možné vyrobiť z gule hliny s polomerom 8 cm?