Babka k babce

Prvý deň si odložím 1 cent a každý ďaľší o cent viac.
Koľko si nasporim za rok (365 dní)?

Výsledok

x =  667.95 eur

Riešenie:

a1=0.01 a2=0.01 365=3.65 x=a1+a22 365=0.01+3.652 365=1335920=667.95=667.95  eur a_{ 1 } = 0.01 \ \\ a_{ 2 } = 0.01 \cdot \ 365 = 3.65 \ \\ x = \dfrac{ a_{ 1 }+a_{ 2 } }{ 2 } \cdot \ 365 = \dfrac{ 0.01+3.65 }{ 2 } \cdot \ 365 = \dfrac{ 13359 }{ 20 } = 667.95 = 667.95 \ \text { eur }Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 2. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 3. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 4. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 5. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 6. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 7. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 8. Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 9. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 10. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 11. Cukríky 5
  candies V 10 laviciach sú cukríky. V prvej lavici sú 3 cukríky. V každej nadchádzajucej sú o 2 cukríky viacej ako v predošlej. Určte, koľko je všetkých cukríkov.
 12. Rad
  fib Vašou úlohou je vyjadriť súčet nasledujúceho aritmetického radu pre n = 14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 13. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 14. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 15. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 16. Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 17. Po sebe
  progression Súčet 10 po sebe idúcich čísel je 105. Určte, o ktoré čísla ide (napíš prvé a posledné).