Stoly

V jedálni sú stoly so: 4 stoličkami, 6 stoličkami, 8 stoličkami.
Koľko najmenej stravníkov musí byť, aby boli obsadené všetky stoly a stravníkov je viac ako 50?

Výsledok

n =  72

Riešenie:

4=226=238=23NSN(4,6,8)=233=24 n>50 24k>50;kZ k>2.08333 k=3  n=24k=243=724 = 2^2 \\ 6 = 2 \cdot 3 \\ 8 = 2^3 \\ NSN(4, 6, 8) = 2^3 \cdot 3 = 24\\ \ \\ n > 50 \ \\ 24 k > 50 ; k \in Z \ \\ k > 2.08333 \ \\ k = 3 \ \\ \ \\ n = 24 k = 24\cdot 3 = 72Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Toto riešenie je správne iba v prípade ak je v podmienke že použijeme rovnaký počet stolov zo 4, 6 a 8 stoličkami:
teda to výjde.
4x4 stoličkové=16
4x6 stoličkové=24
4x8 stoličkové=32
16+24+32=72 ľudí  a 12 stolov

teda nezahrnuje riešenie kedy hľadáme naozaj najmenší počet stravníkov nad 50 a využijeme rôzny počet stolov každého druhu.

2x4 stoličkové=8
2x6 stoličkové=12
4x8 stoličkové=32
8+12+32=52 ľudí  a 8 stolov

ZLE ZADANIE.

avatar

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Z6 – I – 6 MO 2019
  numbers_1 Majka skúmala viacciferné čísla, v ktorých sa po jednej striedajú nepárne a párne cifry. Tie, ktoré začínajú nepárnou cifrou, nazvala komické a tie, ktoré začínajú párnou cifrou, nazvala veselé. (Napr. Číslo 32387 je komické, číslo 4529 je veselé. ) Medz
 2. V triede 12
  venn_intersect V triede je 35 detí, 23 z nich má brata a 27 z nich má sestru. Koľko deti má brata aj sestru, keď je v triede 5 detí, ktoré nemajú brata ani sestru?
 3. Plocha prevody
  plocha Kolko krát je 5 dm2 menej ako 100 m2
 4. Dedko MO Z5–I–5 2019
  jablone Dedko má v záhrade tri jablone a na nich spolu 39 jablk. Jablká rastú iba na ôsmich konároch: na jednej jabloni plodia dve konáre, na dvoch jabloniach plodia po tri konáre. Na rôznich konároch je rôzny počet jablk, ale na každej jabloni je rovnaký počet ja
 5. V zoo
  zebra V zoo majú rovnaké množstvo zebier ako pštrosov. Spolu majú 84 nôh. Koľko zebier a koľko pštrosov majú v zoo?
 6. Meranie teploty
  teplomer Meteorologicke meranie ukázalo večernú teplotu o 18:00 hodine 21,3 stupna. O 21:00 sa ortuť teplomera zastavila na hodnote 20,5 stupna. O kolko stupnov sa znižila večerná teplota za 3 hodiny
 7. Ciferný súčet 5
  numbers2 Kolko je dvojciferných prirodzených čísel, ktoré maju súčet číslic 9?
 8. Penaženka
  mince_3 Ak máte v penaženke 18€ a 2/9miniete na nákup, koľko € vám ostane?
 9. Tri linky
  clocks2 V 6 hodín ráno odchádzajú zo stanice 3 autobusové linky. Prvá linka má interval 24 minút. Druhá linka má interval 15 minút. Tretia linka jazdí v pravidelných intervaloch väčších ako 1 minúta. Tretia linka jazdí v rovnakom čase ako prvá, tiež v rovnakom čas
 10. Z obsahu polomer
  circle_axes Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².
 11. Spoločné delitele
  prime Najdi všetky spoločné delitele čísel 30 a 45.
 12. Deliť číslom
  fractions Ktorým číslom treba deliť 2 3/4, aby sme dostali 11/12?
 13. Čo dostanem
  abs_value_1 Čo dostanem vynasobenim absolútnej hodnoty k číslu -0,7 a prevrateneho čísla k číslu 10 Čo dostanem vydelenim opačného čísla k číslu -14/8 a prevrateneho čísla k číslu 4
 14. Dlžka 3
  rectangle Dlžka záhrady meria 27 1/4m. Okoľko m je tento rozmer väčší ako šírka záhrady, ktorá meria 15 1/2 m. Vypočítajte obvod záhrady.
 15. Stromy 6
  tree2 Na ostrove rastie vedľa seba sedem stromov : lipa, topoľ, javor, dub, buk, agát a vŕba. Pod jedným zo stromov je zakopaný poklad. Lukas zistil od strážcu ostrova, že ak bude chodiť popri stomoch hore, dole (lipa, topoľ, javor, dub, buk, agát, vŕba, agát, b
 16. Kolkými 2
  vedro_1 Kolkými päťlitrovými vedrami vyprázdnime bazén s rozmermi 2,4m a2,8m a hlboký 1,4m
 17. Čo je
  numberline Čo je viac dve tretiny z 99 alebo tri štvrtiny z 80