Súradnice vrcholov

Určte súradnice vrcholov a obsah rovnobeznika, ktoreho dve strany ležia na priamkach 8x+3y+1=0, 2x+y-1=0 a uhlopriečka na priamke 3x+ 2y+3=0

Správny výsledok:

x0 =  -2
y0 =  5
x1 =  1
y1 =  -3
x2 =  5
y2 =  -9
x3 =  8
y3 =  -17
S =  14

Riešenie:


8x0+3y0+1=0
2x0+y0-1=0

8•x0+3•y0+1=0
2•x0+y0-1=0

8x0+3y0 = -1
2x0+y0 = 1

x0 = -2
y0 = 5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

8x1+3y1+1=0
3x1+ 2y1+3=0

8•x1+3•y1+1=0
3•x1+ 2•y1+3=0

8x1+3y1 = -1
3x1+2y1 = -3

x1 = 1
y1 = -3

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

2x2+y2-1=0
3x2+ 2y2+3=0

2•x2+y2-1=0
3•x2+ 2•y2+3=0

2x2+y2 = 1
3x2+2y2 = -3

x2 = 5
y2 = -9

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
x=x2+x12=5+12=3 y=y2+y12=(9)+(3)2=6  x3=x0+2 x=(2)+2 3=8x=\dfrac{ x_{2}+x_{1} }{ 2 }=\dfrac{ 5+1 }{ 2 }=3 \ \\ y=\dfrac{ y_{2}+y_{1} }{ 2 }=\dfrac{ (-9)+(-3) }{ 2 }=-6 \ \\ \ \\ x_{3}=-x_{0}+2 \cdot \ x=-(-2)+2 \cdot \ 3=8
y3=y0+2 y=5+2 (6)=17y_{3}=-y_{0}+2 \cdot \ y=-5+2 \cdot \ (-6)=-17
a=(x0x1)2+(y0y1)2=((2)1)2+(5(3))2=738.544 h=p,C h=8 x2+3 y2+182+32=8 5+3 (9)+182+321.6386 S=a h=8.544 1.6386=14Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 1 komentár:
#
Zs Ucitel
Viete prosim skontrolovat tento priklad. Najprv vypocitame suradnice troch vrcholov - priesecniky troch priamok. 4-ty vrchol vypocitame osovou sumernostou okolo stredu S (x,y)...

Obsah = strana x vyska. Vysku urcime ako vzdialenost bodu (vrcholu) od priamky

avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Oblečenie
  sveter 2400 Sk stálo oblečenie, sveter o 150% než tričko, nohavice 2x viac ako sveter, bunda ako sveter a nohavice dohromady. Koľko stálo jednotlivé oblečenie?
 • Tri skupiny platové
  workers_2 Vo firme sú zamestnanci rozdelení do troch skupín. V prvej skupine, v ktorej je 12% z celkového počtu zamestnancov firmy, je priemerný plat 40 000 kč, v druhej skupine 35 000 kč, v tretej skupine 25 000 kč. Priemerný plat všetkých zamestnancov firmy 33 00
 • 14 let
  family Kája má 14 let. Máma 44. o kolik let bude máma 4 krát starší?
 • Z matematiky
  venn Z matematiky alebo fyziky maturuje 78 študentov školy. Študentov, ktorí maturujú z matematiky a nematurujú z fyziky je trikrát viac ako tých, ktorí maturujú z fyziky a nematurujú z matematiky. Z matematiky maturuje 69 študentov. Koľko študentov maturuje z
 • Stará 4
  age_1 Stará mama má 72 rokov. Je to štvornásobok súčtu vekov jej dvoch vnukov. Vek staršieho z nich je dvojnásobkom veku mladšieho vnuka. Koľko rokov má mladší vnuk?
 • Násyp - železnica
  rr_lichobeznik Rez železničným násypom je rovnoramenný lichobežník, ktorého veľkosti základní sú v pomere 5: 3. Ramená majú dĺžku 5 m a výška násypu je 4,8m. Vypočítajte veľkosť plochy rezu násypu.
 • Súradnice stran, výsek, osí
  triangle_rt_taznice Je daný trojuholník ABC: A (-2,3), B (4, -1), C (2,5). Určte všeobecné rovnice priamok, na ktorých ležia,: a) strana AB, b) výška Vc, c) Os strany AB, d) Ťažnice ta
 • Kaleráb
  kalerab Cena jedného kalerábu vzrástla o 0,40 €. Počet kalerábov, ktoré môže zákazník kúpiť za 4 €, tak klesol o 5. Zistite v eurách novú cenu jedného kalerábu .
 • Obvod obdĺžnika
  rectnagles Obsah obdĺžnika je 3000 cm2, jeden rozmer je o 10 cm väčší ako druhý. Určte obvod obdĺžnika.
 • V rovnoramennom 4
  rr_triangle3 V rovnoramennom trojuholníku ABC so základňou AB; A[-3,4]; B[1,6] leží vrchol C na priamke 5x – 6y – 16 =0. Vypočítajte súradnice vrcholu C.
 • Z chaty
  tourist Z chaty vyšla prvá skupina turistov o 8:00 h rýchlosťou 4km/h. Druhá skupina turistov vyšla za nimi o pol hodinu neskôr, rýchlosťou 6km/h. Za aký čas a koľko km od chaty doženie prvú skupinu?
 • Roky letia
  age Keď mi bolo osem rokov, tak otcovi bolo 30 rokov. Dnes je otcovi 3 × viac ako mne. Koľko mám rokov?
 • Žiaci 15
  futball_ball Žiaci jednej triedy si chcú kúpiť spoločne dve futbalové lopty. Ak každý z nich prinesie 12,50 eur, bude im chýbať 100 eur, ak každý prinesie 16 eur, ostane im 12 eur. Koľko žiakov je v triede?
 • Kúpele
  car_1 Pán Peter viezol manželku do kúpeľov a cesta mu trvala 3,5 hodiny. Pri spiatočnej ceste išiel rýchlosťou o 12 km/h väčšiou a bol doma už za 3 hodiny. Akou rýchlosťou išiel do kúpeľov a akou rýchlosťou sa vracal späť?
 • Sud s vodou
  sud_h2o_2 Sud s vodou má hmotnosť 122 kg. Keď z neho odlejeme 75% vody, bude mať hmotnosť 35 kg. Akú hmotnosť má sud?
 • Poznávacia
  car_1 Rodina Poznávacia cestovala 3 dni autom po Slovensku. Prvý deň najazdili dvakrát menej kilometrov ako druhý deň a tretí deň o 50 kilometrov viac ako druhý deň. Spolu za všetky 3 dni najazdili 700 kilometrov. Koľko kilometrov najazdili prvý deň?
 • Dvaja 19
  age_1 Dvaja bratia majú spolu 41 rokov. Jeden je o 7 rokov starší ako druhý. Koľko rokov má mladší brat?