Pravouhlý

Určite uhly pravouhlého trojuholníka, s preponou c a odvesnamy a,b, ak platí:

3a+4b=4,9cSprávny výsledok:

α =  64,6 °
β =  25,4 °
γ =  90 °

Riešenie:

 3a+4b=4.9c  c=1 3a+4b=4.9 a2+b2=1  a=4.94b3  (4.94b)232+b2=1 (4.94b)2+32b2=32   25b239.2b+15.01=0  p=25;q=39.2;r=15.01 D=q24pr=39.2242515.01=35.64 D>0  b1,2=q±D2p=39.2±35.6450 b1,2=0.784±0.119398492453 b1=0.903398492453 b2=0.664601507547   Sucinovy tvar rovnice:  25(b0.903398492453)(b0.664601507547)=0   α=arcsinb=64.6 \ \\ 3a +4b = 4.9c \ \\ \ \\ c=1 \ \\ 3a +4b = 4.9 \ \\ a^2+b^2 =1 \ \\ \ \\ a=\dfrac{ 4.9 - 4 b}{ 3} \ \\ \ \\ \dfrac{ (4.9 - 4 b)^2}{ 3^2} + b^2 =1 \ \\ (4.9 - 4 b)^2 + 3^2 b^2 = 3^2 \ \\ \ \\ \ \\ 25b^2 -39.2b +15.01 =0 \ \\ \ \\ p=25; q=-39.2; r=15.01 \ \\ D = q^2 - 4pr = 39.2^2 - 4\cdot 25 \cdot 15.01 = 35.64 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ b_{1,2} = \dfrac{ -q \pm \sqrt{ D } }{ 2p } = \dfrac{ 39.2 \pm \sqrt{ 35.64 } }{ 50 } \ \\ b_{1,2} = 0.784 \pm 0.119398492453 \ \\ b_{1} = 0.903398492453 \ \\ b_{2} = 0.664601507547 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 25 (b -0.903398492453) (b -0.664601507547) = 0 \ \\ \ \\ \ \\ \alpha = \arcsin b = 64.6 ^\circ
β=arccosb=25.4
γ=90Budeme veľmi radi, ak náhodou nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Plachetnica
  Plachetnice Plachetnica dlhá 20 m má uprostred paluby stožiar vysoký 8 m. Vršok stožiaru je upevnený s prednou časťou a zadnou časťou oceľovým lankom. Určite, koľko je potreba lanka na upevnenie stožiaru a aký uhol bude zvierať lanko s palubou lode.
 • Uhlopriečka lichobežníka
  trapezium_right Určte dĺžku uhlopriečky BD v pravouhlom lichobežníka ABCD s pravým uhlom pri vrchole A, keď / AD / = 8,1 cm a uhol DBA je 42°
 • Naklonená rovina
  naklonena_rovina Teleso spočíva na naklonenej rovine a pôsobí na nej tlakovou silou s veľkosťou 70N. Určte aký uhol zviera naklonená rovina s horizontálnou rovinou ak na teleso pôsobí tiažová sila s veľkosťou 100N.
 • Obvod rovnobežníka
  rovnobeznik_1 Určte obvod rovnobežníka, kde základňa a = 8 cm, výška v = 3 cm a uhol alfa = 35° je veľkosť uhla pri vrchole A.
 • Na základe
  angles Na základe toho, že poznáte hodnoty sin a cos daného uhla a viete, že tg je ich podiel určte d) tg 120° e) tg 330°
 • Je daný
  rt_ttt Je daný pravouhlý trojuholník ABC, c je prepona. Vypočítajte strany a, b, uhol beta ak c=5 A=35 stupňov.
 • Kosý hranol
  kosyHranol Aký objem má štvorboký kosý hranol s podstavnými hranami o dĺžke a = 1m, b = 1,1m, c = 1,2 m, d = 0,7m, ak bočná hrana s dĺžkou h = 3,9m má odchýlku od podstavy 20° 35 'a hrany a, b zvierajú uhol 50,5°.
 • Kosoštvorec 37
  kosostvorec_1 Kosoštvorec ABCD má obvod 72cm. Dlhšia uhlopriečka zviera s úsečkou AB uhol 30°. Vypočítajte obsah kosoštvorca ABCD.
 • Tetivy pod uhlom
  ssa Z bodu na kružnici s priemerom 8 cm sú vedené dve zhodné tetivy, ktoré zvierajú uhol 60°. Vypočítaj dĺžku týchto tetív.
 • V pravouhlom 8
  rt_triangle_1 V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C poznáme dĺžku strany AB = 24 cm a uhol pri vrchole B = 71°. Vypočítajte dĺžku odvesien trojuholníka.
 • Lanová 2
  lanovka Lanová dráha je dlhá 2610 m a stúpa pod uhlom 35°. Vypočítajte výškový rozdiel dolnej a hornej stanice lanovky.
 • V pravouhlom 7
  rt_triangle_1 V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C poznáme dĺžky strán AC = 9 cm a BC = 7 cm. Vypočítajte dĺžku poslednej strany trojuholníka a veľkosť všetkých uhlov.
 • Rovnoramenný trojuholník
  rr_triangle2_1 Vypočítajte veľkosť vnútorných uhlov a dĺžku základne rovnoramenného trojuholníka, ak dĺžka ramena je 17 cm a výška na základňu má 12 cm.
 • Telegrafný stĺp
  pole Päty dvoch susedných telegrafných tyčí majú výškový rozdiel 10,5m. Ako dlhé vodiče spájajú oba stĺpy, ak je sklon svahu 39° 30'?
 • Dekanon
  decanon Vypočítajte obvod a obsah pravidelného 10 uholníka ak polomer opísanej kružnice r = 20 cm.
 • Vrtuľník
  helicopter Záchranársky vrtuľník je nad miestom pristátia vo výške 180m. Miesto záchrannej akcie je odtiaľto vidieť pod hĺbkovým uhlom 52° 40 '. Ako ďaleko pristane vrtuľník od miesta záchranárske akcie?
 • Lietadlo 13
  aircraft-02 Lietadlo letiace práve nad miestom A vidieť z pozorovateľne B, vzdialenej od miesta A 2 400 metrov, vo výškovom uhle 52°30´. Ako vysoko letí lietadlo?