Kružnica

Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok.

Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru.

p: x-10 = 0
q: -x-19 = 0
a: 9x-4y+5 = 0

Výsledok

xS =  -4.5
yS =  -8.88
r =  NAN

Riešenie:

A=pa=[10;0] B=qa=[19;0] S=AB2=[4.5;8.88] tp;tq;St t:+y+1=0 T=pt=[10;NAN] A = p \cap a = [10; 0] \ \\ B = q \cap a = [-19; 0] \ \\ S = \frac{ AB }{2} = [-4.5; -8.88] \ \\ t \perp p ; t \perp q; S \in t \ \\ t: +y +1 = 0 \ \\ T = p \cap t = [10; NAN] \ \\
yS=(23.75+(41.5))/2=718=8.88y_{ S }=(23.75+(-41.5))/2 = - \frac{ 71 }{ 8 } = -8.88
r=SA=(xSxT)2+(ySyT)2=NAN  (x+4.5)2+(x+8.88)2=NAN2 r = |SA| = \sqrt{ (x_S-x_T)^2+(y_S-y_T)^2 } = NAN \ \\ \ \\ (x +4.5)^2+(x +8.88)^2 = NAN^2 \ \\Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď. Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.