Detské ihrisko 2

Detské ihrisko má tvar lichobežníka, ktorého rovnobežné strany majú dĺžku 36 m a 21 m, zvyšné dve strany dĺžku 14 m a 16 m. Určte veľkosť vnútorných uhlov lichobežníka.

Výsledok

A =  53.576 °
B =  66.868 °
C =  113.132 °
D =  126.424 °

Riešenie:

a=36 m c=21 m b=14 m d=16 m  x=ac=3621=15 m Δx,b,d  b2=x2+d22xdcosA  A=180πarccos(x2+d2b22 x d)=180πarccos(152+1621422 15 16)53.5764=53.576=533435"a = 36 \ m \ \\ c = 21 \ m \ \\ b = 14 \ m \ \\ d = 16 \ m \ \\ \ \\ x = a-c = 36-21 = 15 \ m \ \\ \Delta x,b,d \ \\ \ \\ b^2 = x^2+d^2 - 2xd \cos A \ \\ \ \\ A = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+d^2-b^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ d } ) = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+16^2-14^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 16 } ) \doteq 53.5764 = 53.576 ^\circ = 53^\circ 34'35"
B=180πarccos(x2+b2d22 x b)=180πarccos(152+1421622 15 14)66.8676=66.868=66523"B = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+b^2-d^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ b } ) = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+14^2-16^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 14 } ) \doteq 66.8676 = 66.868 ^\circ = 66^\circ 52'3"
C=180B=18066.8676=113.132=113.132=113755"C = 180 - B = 180 - 66.8676 = 113.132 = 113.132 ^\circ = 113^\circ 7'55"
D=180A=18053.5764=126.424=126.424=1262526"D = 180 - A = 180 - 53.5764 = 126.424 = 126.424 ^\circ = 126^\circ 25'26"

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Najväčší uhol 2
  obtuse_triangle Vypočítajte najväčší uhol trojuholníka, ktorého strany majú veľkosť: 2a, 3/2a, 3a
 2. Vodný kanál
  trapezium_prism_2 Prierez vodného kanála je lichobežník. Šírka sna je 19,7 m, šírka vodnej hladiny je 28,5 m, bočné steny majú sklon 67°30´ a 61°15´ . Vypočítajte, aké množstvo vody pretečie kanálom za 5 minút, ak rýchlosť vodného prúdu je 0,3 m/s.
 3. Vnútorné uhly trojuholníka
  triangle_1111 Vnútorné uhly trojuholníka majú veľkosti 30°, 45°, 105°, jeho najdlhšia strana meria 10cm. Vypočítajte dĺžku najkratšej strany, výsledok uveďte v cm s presnosťou na dve desatinné čísla.
 4. Uhly a strany
  trig Trojuholník ABC má obvod 26 cm. Dĺžky strán sú: a = 11,2 cm; b = 6,5 cm. Zoraďte jeho vnútorné uhly podľa veľkosti. ?
 5. Kosodĺžnik - uhlopriečka
  triangle-ssa V kosodĺžniku sú rozmery strán a=5cm, b=6 cm a veľkosť uhla pri vrchole A je 60°. Aká je dĺžka strany AC?
 6. Uhlopriečky kosoštvorca 2
  kosostvorec_9 Vypočítajte dĺžky uhlopriečok kosoštvorca, ak je jeho obsah 156 cm2 a dĺžka strany 13 cm.
 7. Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 8. Veta SSU geodet
  ssu_veta V teréne bola meraná vzdialenosť bodov P a Q rovná 356 m. Úsečka PQ je vidieť od pozorovateľa pod zorným uhlom 107° 22 '. Vzdialenosť pozorovateľa od miesta P je 271 m. Urči zorný uhol, pod ktorým je vidieť miesto P a pozorovateľa.
 9. Pozorovateľ 2
  ship Pozorovateľ sleduje z vrchola kopca, ktorý je 75 m nad hladinou jazera, dve loďky v hĺbkových uhloch 64° a 48°. Určte vzdialenosť medzi loďkami, ak obe loďky a pozorovateľ sú v tej istej zvislej rovine.
 10. Fotoaparát
  camera_1 Fotoaparát s uhlom záberu 120° bol umiestnený horizontálne na vrchol pozorovateľne vo výške 30 m. Aká je dĺžka d úseku pri základni veže, ktorý nie je možné zachytiť fotoaparátom?
 11. Rieka
  river Z pozorovateľne 15 m vysokej a vzdialenej 26 m od brehu rieky sa javí šírka rieky v zornom uhle φ = 20°. Vypočítajte šírku rieky.
 12. Pozorovateľ
  ohrada Pozorovateľ vidí priamu ohradu dlhú 20 m v zornom uhle 30°. Od jedného konca ohrady je vzdialený 34 m. Ako ďaleko je od druhého konca ohrady?
 13. Obsah a uhly
  trig_1 Vypočítajte veľkosti všetkých strán a vnútorných uhlov trojuholníka ABC, ak je dané: S = 501,9; α = 15°28 'a β = 45°.
 14. Dva trojuholníky SSU
  ssa Dva trojuholníky môžu byť vytvorené z uvedených informácií. Použite sínusovú vetu na riešenie trojuholníkov: A = 59°, a = 13, b = 14
 15. Omega
  triangles_2 Vypočítaj obvod trojuholníka ABC ak platí a=12 cm, uhol beta je 38stupnov a gama je 92 stupňov.
 16. Stožiar 5
  geodet_1 Vrchol stožiaru vidíme vo výškovom uhle 45°. Ak sa priblížime k stožiaru o 10 m, vidíme vrchol pod výškovým uhlom 60°. Aká je výška stožiaru?
 17. Stĺp
  horizons Stĺpik má 13 metrov dlhý tieň na svahu stúpajúcom od stožiara stĺpika v smere uhla tieňa pri uhle 15°. Určte výšku stĺpiku, ak je slnko nad obzorom (horizontom) v uhle 33°. Použite sínusovú vetu .