Okruhliak

Akvárium s vnútornými rozmermi dna 40 cm × 35 cm a výškou 30 cm je zaplnené že dvoch tretín vodou. Vypočítajte, o koľko milimetrov stúpne hladina vody v akváriu, ponoríme ak na dno okruhliak tvare gule s priemerom 18 cm.

Výsledok

x =  21.812 mm

Riešenie:

a=40 cm b=35 cm c=30 cm  c1=23 c=23 30=20 cm  D=18 cm r=D/2=18/2=9 cm  V=43 π r3=43 3.1416 933053.6281 cm3 V=abd  d=V/(a b)=3053.6281/(40 35)2.1812 cm  d<cc1  x=dmm=d 10 mm=21.8116289949 mm=21.812  mm a = 40 \ cm \ \\ b = 35 \ cm \ \\ c = 30 \ cm \ \\ \ \\ c_{ 1 } = \dfrac{ 2 }{ 3 } \cdot \ c = \dfrac{ 2 }{ 3 } \cdot \ 30 = 20 \ cm \ \\ \ \\ D = 18 \ cm \ \\ r = D/2 = 18/2 = 9 \ cm \ \\ \ \\ V = \dfrac{ 4 }{ 3 } \cdot \ \pi \cdot \ r^3 = \dfrac{ 4 }{ 3 } \cdot \ 3.1416 \cdot \ 9^3 \doteq 3053.6281 \ cm^3 \ \\ V = abd \ \\ \ \\ d = V/(a \cdot \ b) = 3053.6281/(40 \cdot \ 35) \doteq 2.1812 \ cm \ \\ \ \\ d < c-c_{ 1 } \ \\ \ \\ x = d \rightarrow mm = d \cdot \ 10 \ mm = 21.8116289949 \ mm = 21.812 \ \text { mm }Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Úloha o pohybe
  peleton Z križovatky dvoch kolmých ciest vyšli súčasne dvaja cyklisti (každý inou cestou) jeden ide priemernou rýchlosťou 29 km/h, druhý priemernou rýchlosťou 27 km/h. Určte ich vzájomnú vzdialenosť po 50 minútach jazdy.
 2. Myslel až vymyslel
  sqrt_3 Anton povedal: Mám prirodzené číslo x. Keď ho umocním na štyri tretiny, dostanem trikrát vačšie číslo. Aké číslo Anton myslel?
 3. Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o dĺžkach x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 48000 cm3. Akú veľkosť má povrch tohto hranola?
 4. Gule
  steel_ball Tri kovové gule s objemami V1=71 cm3, V2=78 cm3 a V3=64 cm3 sa odliala jedna guľa. Určite jej povrch.
 5. Kocka premena
  cubes_20 Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 6. Tretiu s druhou
  sqrt_1 Máme 2 čísla. Keby sme vynásobili tretiu odmocninu prvého čísla s druhou odmocninou druhého čísla, dostali by sme číslo 18.Určte tieto 2 čísla. Ak má úloha v množine reálnych čísel nekonečne veľa riešení, vypočítajte len celočíselné riešenie.
 7. Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 8. Kniha o pyramídach
  books_27 Ak vynasobime cisla poslednych troch stran knihy o pyramidach dostaneme sucin 23639616. Kolko stran ma kniha ak cislo poslednej strany je parne?
 9. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 10. Skratka
  direct_route Predstavte si, že idete ku kamarátovi po rovnej ceste. Tá cesta má dĺžku 270 metrov. Potom zahnete left a pôjdete ďalších 1810 metrov a ste u kamaráta. Otázka znie, o koľko bude kratšia cesta, keď pôjdete priamou cestou cez pole?
 11. Čas
  time Zapíš v minútach a zaokrúhli na jedno desatinné miesto: 5 h 28 m 26 s.
 12. Divadlo
  SND V divadle je v každom rade vždy 15 sedadiel. Vstupenka do prvých 5 radov stojí 26 EUR. Do ďalších radov sú vstupenky po 11 EUR. Predstavenie bolo plne vypredané. Tržba predstavovala 4920 EUR. Koľko radov je v divadle?
 13. Sliepky
  chicken 11 sliepok by pozobalo rozsypané zrno od 6h do 16h. V 11 h však babička priniesla 4 sliepok, ktoré dokúpila od susedky. V koľko hodín bolo zrno pozobané?
 14. Pestovateľ
  fruit_1 Pestovateľ obral 190 kg jabĺk. Hrušiek obral 10krát menej. a) Koľko kg hrušiek obral? b) Koľko jabĺk a hrušiek obral? c) O koľko kg hrušiek obral menej než jabĺk?
 15. O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72.1 ako 0.00721?
 16. Doplň znamienka
  plusminus_2 Doplň znamienka (+, -, *, /, zátvorky) aby platila rovnica: 1 3 6 5 = 10 Je to pre 4. triedu ZŠ - so zápornými číslami ešte nepočítali
 17. Doplň 2
  plusminus_5 Doplň symboly operácií (+-*/) aby platilo: (4 4) (4 4)=15