Na veky

3 sestry majú dnes narodeniny pričom ich vek je v pomere 2:3:4. O 2 roky bude ich vek v pomere 5:7:9. Urč v akom pomere budú ich veky o 4 roky.

Výsledok

p = (Správna odpoveď je: 3/4:5) Nesprávne

Riešenie:

a:b:c=2:3:4 (a+2):(b+2):(c+2)=5:7:9   a=2 x b=3 x c=4 x a+2=5 y b+2=7 y  a2x=0 b3x=0 c4x=0 a5y=2 b7y=2  a=8 b=12 c=16 x=4 y=2  p=(a+4):(b+4):(c+4)  p=(8+4):(12+4):(16+4) p=12:16:20 p=3:4:5a:b:c = 2:3:4 \ \\ (a+2):(b+2):(c+2) = 5:7:9 \ \\ \ \\ \ \\ a = 2 \cdot \ x \ \\ b = 3 \cdot \ x \ \\ c = 4 \cdot \ x \ \\ a+2 = 5 \cdot \ y \ \\ b+2 = 7 \cdot \ y \ \\ \ \\ a-2x = 0 \ \\ b-3x = 0 \ \\ c-4x = 0 \ \\ a-5y = -2 \ \\ b-7y = -2 \ \\ \ \\ a = 8 \ \\ b = 12 \ \\ c = 16 \ \\ x = 4 \ \\ y = 2 \ \\ \ \\ p = (a+4):(b+4):(c+4) \ \\ \ \\ p = (8+4):(12+4):(16+4) \ \\ p = 12:16:20 \ \\ p = 3:4:5Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Ziacka
Dobry večer chcem sa opýtať na tu rovnicu napíšete mi ju vedľa seba alebo aspon sko ju vypocitat lebo som to nejako nepochopila

avatar

Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku. Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Skratka
  direct_route Predstavte si, že idete ku kamarátovi po rovnej ceste. Tá cesta má dĺžku 270 metrov. Potom zahnete left a pôjdete ďalších 1810 metrov a ste u kamaráta. Otázka znie, o koľko bude kratšia cesta, keď pôjdete priamou cestou cez pole?
 2. Sliepky
  chicken 11 sliepok by pozobalo rozsypané zrno od 6h do 16h. V 11 h však babička priniesla 4 sliepok, ktoré dokúpila od susedky. V koľko hodín bolo zrno pozobané?
 3. Myslel až vymyslel
  sqrt_3 Anton povedal: Mám prirodzené číslo x. Keď ho umocním na štyri tretiny, dostanem trikrát vačšie číslo. Aké číslo Anton myslel?
 4. Úloha o pohybe
  peleton Z križovatky dvoch kolmých ciest vyšli súčasne dvaja cyklisti (každý inou cestou) jeden ide priemernou rýchlosťou 29 km/h, druhý priemernou rýchlosťou 27 km/h. Určte ich vzájomnú vzdialenosť po 50 minútach jazdy.
 5. Tretiu s druhou
  sqrt_1 Máme 2 čísla. Keby sme vynásobili tretiu odmocninu prvého čísla s druhou odmocninou druhého čísla, dostali by sme číslo 18.Určte tieto 2 čísla. Ak má úloha v množine reálnych čísel nekonečne veľa riešení, vypočítajte len celočíselné riešenie.
 6. Kniha o pyramídach
  books_27 Ak vynasobime cisla poslednych troch stran knihy o pyramidach dostaneme sucin 23639616. Kolko stran ma kniha ak cislo poslednej strany je parne?
 7. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 8. Čas
  time Zapíš v minútach a zaokrúhli na jedno desatinné miesto: 5 h 28 m 26 s.
 9. Divadlo
  SND V divadle je v každom rade vždy 15 sedadiel. Vstupenka do prvých 5 radov stojí 26 EUR. Do ďalších radov sú vstupenky po 11 EUR. Predstavenie bolo plne vypredané. Tržba predstavovala 4920 EUR. Koľko radov je v divadle?
 10. Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o dĺžkach x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 48000 cm3. Akú veľkosť má povrch tohto hranola?
 11. Gule
  steel_ball Tri kovové gule s objemami V1=71 cm3, V2=78 cm3 a V3=64 cm3 sa odliala jedna guľa. Určite jej povrch.
 12. Pestovateľ
  fruit_1 Pestovateľ obral 190 kg jabĺk. Hrušiek obral 10krát menej. a) Koľko kg hrušiek obral? b) Koľko jabĺk a hrušiek obral? c) O koľko kg hrušiek obral menej než jabĺk?
 13. Kocka premena
  cubes_20 Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 14. O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72.1 ako 0.00721?
 15. Doplň znamienka
  plusminus_2 Doplň znamienka (+, -, *, /, zátvorky) aby platila rovnica: 1 3 6 5 = 10 Je to pre 4. triedu ZŠ - so zápornými číslami ešte nepočítali
 16. Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 17. Doplň 2
  plusminus_5 Doplň symboly operácií (+-*/) aby platilo: (4 4) (4 4)=15