Vrh

Guľa bola vystrelená pod uhlom 48° začiatočnou rýchlosťou 68 m/s. Určite dĺžku vrhu. (g = 9.81 m/s2)

Výsledok

x =  468.8 m

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Metro
  metro Súprava metra sa medzi susednými stanicami pohybovala tak, že postupne zrýchľovala a za 30 sekúnd dosiahla rýchlosti 76 km/h. Touto rýchlosťou potom išla rovnomerne 49 sekúnd. Na záver potom 18 sekúnd spomaľovala až do zastavenia. Aká bola vzdialenosť medz
 2. Naklonená rovina
  naklonena_rovina Na naklonenú rovinu s uhlom sklonu 30° položím teleso (hmotný bod) s hmotnosťou 3 kg. Urči s akým zrýchlením sa teleso na naklonenej rovine pohybuje.
 3. Vlak
  sncf Vlak ide rýchlosťou 133 km/h. Od začiatku brzdenia po úplné zastavenie vlaku ubehne 3.1 minút. Ak vlak pri brzdení rovnomerne spomaľuje, vypočítajte vzdialenosť miesta od stanice, v ktorom treba začať brzdiť.
 4. Pohyb po kružnici
  mass_point_circle Hmotný bod sa pohybuje rovnomerne po kružnici s polomerom r=2 m uhlovou rýchlosťou ω= 3.6 rad/s. Vypočítajte periódu, frekvenciu a dostredivé zrýchlenie tohto pohybu.
 5. Preťaženie
  banking_glider Vypočítajte koľko g-éčiek cítí pilot vetroňa ak točí vodorovnú zátačku o polomere 163 m letiac rýchlosťou 137 km/h. Veľkosť dostredivého zrýchlenia je priamo úmerná druhej mocnine rýchlosti a nepriamo úmerná polomeru otáčania. Uvažujte aj zvislo pôsobiace.
 6. Bombardér
  tu-160 Lietadlo letí vo výške 8200 m nad zemou rýchlosťou 927 km/h. V akej vodorovnej vzdialenosti od miesta B treba voľne vypustiť z lietadla ľubovoľné teleso, aby dopadlo na bod B? (g = 9.81 m/s2)
 7. Strela
  wood_projectile Strela s hmotnosťou 37 g letiaca rýchlosťou 201 m/s vnikne do dreva do hĺbky 22 cm. Aká je stredná sila odporu dreva?
 8. Pád
  volny_pad Rudolf spadol z výšky 8 m. Vypočítajte akou rýchlosťou dopadol na zem, ak padal so zrýchlením g=9.81 m/s2.
 9. Vrh
  rocket Teleso bolo vrhnuté zvislo nahor rýchlosťou v0=86 m/s. Výšku telesa v závislosti na čase opisuje rovnica ?. Akú maximálnu výšku dosiahne teleso?
 10. Zotrvačník
  zotrvacnik Zotrvačník koná 450 ot/min. Určte veľkosť normálového zrýchlenia bodov zotrvačníka, ktoré sú vo vzdialenosti 10 cm od osi otáčania.
 11. Priepasť
  Mountain Do priepasti bol pustený kameň: po 9 sekundách bolo počuť náraz na dno. Ako hlboká je priepasť (zanedbáme odpor vzduchu)? (tiažové zrýchlenie g = 9.81 m/s2 a rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu v = 343 m/s)
 12. Vlak 2
  zssk_vlak Vlak spomalil z 90 km/h na 72 km/h za dobu 5s. Akú dráhu pritom prešiel?
 13. Zrýchlenie
  caR Auto zrýchľuje 0.5m/s2. Za ako dlho prejde 400m a aká bude jeho rýchlosť?
 14. Auto
  motor_cylinders_kW Na akej vodorovnej dráhe dosiahne automobil s hmotnosťou m=1027 kg rýchlosť v=77 km/h, ak motor automobilu vyvýja ťažnú silu F=1645 N. (odpor prostredia zanedbajte)
 15. Vyšetrovanie nehody
  crash Pri vyšetrovaní dopravnej nehody sa zistilo, že vodič ihneď po nehode zastavil vozidlo konštantným brzdením na dráhe 150 m za 15 s. Zistite, či vodič pred brzdením prekračoval povolenú rýchlosť v obci?
 16. Rekonštrukcia koridoru
  koridor A. Vypočítajte o koľko minút sa skráti cestovanie na 192 km dlhom železničnom koridore, ak sa maximálna rýchlosť zvýši zo 120 km/h na 160 km/h. B. Vypočítajte o koľko minút sa skráti doba cestovania, ak uvažujeme že vlak musí zastaviť v 6 staniciach, prič
 17. More na Mesiaci
  ship_on_moon Predpokladajme že na na Mesiaci je more, rovnakého zloženia ako na Zemi (rovnaká hustota slanej vody). Vypočítajte ponor lode plávajúcej v mori na Mesiaci, ak na Zemi má ponor 6 m. Uvažujte že na Mesiaci je 6.5-krát menšie tiažové zrýchlenie.