Geometrická postupnosť

Medzi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvorili geometrickú postupnosť.

Výsledok

a1:  -20
a2:  100
a3:  -500
a4:  2500

Riešenie:

Textové riešenie a__1:=
Textové riešenie a__2:=
Textové riešenie a__3:=
Textové riešenie a__4:=Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. GP - 4 členy
  gp_1 Súčet prvých štyroch členov geometrickej postupnosti je 80. Určte ich ak viete, že štvrty člen je 9 krát väčší ako druhý?
 2. Cvičenie
  piano Ak v pondelok cvičí Zuzka 10 minút a každý ďalší deň chce cvičiť 2-krát toľko ako predchádzajúci deň, koľko hodín a minút bude musieť cvičiť v piatok ?
 3. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 4. Geometrická 6
  tractor_lorry_1 Určte tretí, štvrtý a piaty člen GP, ak a1=-0,5 s q=-4.
 5. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 6. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 7. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 8. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 9. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 10. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 11. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 12. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 13. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 14. Vírus
  virus Máme vírus, ktorý žije jednu hodinu. Každú pol hodinu splodí 2 potomkov. Aké bude žijúce potomstvo jedného vírusu po 3.5 hodinách?
 15. Determinant súčinu
  matrix_20 Determinant súčinu 2 štvorcových matíc má hodnotu 3. Akú hodnotu bude mať súčin príslušných determinantov týchto matíc.
 16. Determinant 6
  matrix_22 Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?