Geometrická postupnosť

Medzi čísla 4 a -1372 vložte 2 čísla, aby tvorili geometrickú postupnosť.

Výsledok

a1:  -28
a2:  196

Riešenie:

Textové riešenie a__2:=Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Cvičenie
  piano Ak v pondelok cvičí Zuzka 10 minút a každý ďalší deň chce cvičiť 2-krát toľko ako predchádzajúci deň, koľko hodín a minút bude musieť cvičiť v piatok ?
 2. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 3. Geometrická 6
  tractor_lorry_1 Určte tretí, štvrtý a piaty člen GP, ak a1=-0,5 s q=-4.
 4. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 5. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 6. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a4 = 6 a12 = 23. Vypočítajte s36 (=súčet prvých 36 členov tejto postupnosti).
 7. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 8. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 9. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=3.9, kvocient q=-0.9. Vypočítajte a19.
 10. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 11. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 12. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 13. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 14. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 15. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 16. Determinant súčinu
  matrix_20 Determinant súčinu 2 štvorcových matíc má hodnotu 3. Akú hodnotu bude mať súčin príslušných determinantov týchto matíc.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?