Geometrická postupnosť

Medzi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvorili geometrickú postupnosť.

Výsledok

a1:  -20
a2:  100
a3:  -500
a4:  2500

Riešenie:

Textové riešenie a__1:=
Textové riešenie a__2:=
Textové riešenie a__3:=
Textové riešenie a__4:=Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 2. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 3. Cvičenie
  piano Ak v pondelok cvičí Zuzka 10 minút a každý ďalší deň chce cvičiť 2-krát toľko ako predchádzajúci deň, koľko hodín a minút bude musieť cvičiť v piatok ?
 4. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 5. Geometrická 6
  tractor_lorry_1 Určte tretí, štvrtý a piaty člen GP, ak a1=-0,5 s q=-4.
 6. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 7. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 8. GP - 4 členy
  gp_1 Súčet prvých štyroch členov geometrickej postupnosti je 80. Určte ich ak viete, že štvrty člen je 9 krát väčší ako druhý?
 9. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 10. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 11. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 12. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 13. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 14. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 15. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. Determinant 6
  matrix_22 Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.