Strelec

Strelec strieľal na terč vzdialený 8 m Jednotlivé sústredné kružnicé terče majú polomer odstupňovaná po 1 cm od 25 bodov po 1 bod. Pri výstrele vychýlil hlaveň o 19'(stupňových minút).

Koľko bodov získal za zásah?

Výsledok

n =  21

Riešenie:

Textové riešenie n =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Vysoký múr
  mur Mám vysoký múr 2m. Potrebujem 15 stupňov uhol (smerom nahor) na ďalší múr vzdialený 4m. Aký vysoký musí byť druhý múr?
 2. Tetiva MN
  lyra_tetiva Tetiva MN kružnice je od stredu kružnice S vzdialená 114 cm. Uhol MSN má veľkosť 123°. Určite polomer kružnice.
 3. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javora vidno zo vzdialenosti 3 m od kmeňa stromu z výšky 1.8 m pod uhlom 45°. Zistite výšku stromu.
 4. Záhon
  triangle_flowers.JPG Kvetinový záhon má tvar rovnoramenného tupouhlého trojuholníka. Rameno má veľkosť 5.2 metrov a uhol oproti základni má veľkosť 108°. Aká je vzdialenosť základne od protiľahlého vrcholu?
 5. Vpísaný trojuholník
  obluk Do kružnice je vpísaný trojuholník tak, že jeho vrcholy delia kružnicu na 3 oblúky. Dĺžky oblúkov sú v pomere 2:3:7. Urči vnútorné uhly trojuholníka.
 6. Rovnostranný trojuholník
  3angle_in_circle Aký musí byť najmenší polomer kruhovej dosky, aby sa z neho dal vyrezať rovnostranný trojuholník o strane 24 mm?
 7. n-uholník II
  x-gon_1 Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka opísaného kružnici s polomerom 13 cm?
 8. Polkruh
  tales-de-mileto V polkruhu so stredom S a priemerom AB je zostrojený rovnostranný trojuholník SBC. Aká je veľkosť uhla ∠SAC?
 9. Reflektor
  lamp Kruhový reflektor vrhá svetelný kužeľ s vrcholovým uhlom o veľkosti 37° a je zavesený vo výške 29 m na stožiaru tak, že os svetelného kužeľa zviera s osou stožiaru uhol o veľkosti 62°. Akú najväčšiu dĺžku osvetlí reflektor na vodorovnej rovine?
 10. Strom
  strom Aký vysoký je strom, ktorý pozorujem v zornom uhle 52°? Ak stojím 5 m od stromu a 2m nad zemou.
 11. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stúpa pod uhlom 54° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 517 m. Aká dlhá je je trať lanovky?
 12. Lanovka
  lanovka_2 Najväčší uhol, pod ktorom lanovka stúpa je 16°31'. Vyjadrite stúpania v promile.
 13. Uhly v trojuholníku
  trigonometry V trojuholníku je pomer uhlov β:α=6:2. Veľkosť uhla γ je o 10° väčšia ako uhol β. Aké sú veľké vnútorné uhly trojuholníka?
 14. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 15. Kvadrant
  quadrants V ktorom kvadrante leží uhol -929° ?
 16. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?