Odmocniny

Vypočítaj odmocniny z týchto čísel:

Výsledok

√30 =  5.48
√42 =  6.48
√96 =  9.8
√84 =  9.17
√90 =  9.49
√8 =  2.83

Riešenie:

Textové riešenie √30 =
Textové riešenie √42 =
Textové riešenie √96 =
Textové riešenie √84 =
Textové riešenie √90 =
Textové riešenie √8 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Odmocniny
  sqrt_8 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 2. 6th odmocnina
  sqrt_7 Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 3. Neznáme číslo
  18_1 Určte neznáme číslo, ktoré sa rovná dvom pätinám odmocniny zo 49.
 4. Číselná otázka
  ir_number Je možné aby iracionálne číslo bolo záporné?
 5. Vyhodnotenie výrazu
  sqrt_5 Akú hodnotu nadobúda tento výraz: (0,640,5):4
 6. Miladka
  5to2 Miladka povedala: Mám na mysli také číslo, ktoré keď dosadím za x vo výraze x1/3,hodnota výrazu bude 5. Ktoré číslo Miladka myslela?
 7. Počet čísel
  numbers_7 Nájdi počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, ktoré sa dajú zostaviť z číslic 1,2,3,4 a pre ktoré platia súčasne ešte tieto podmienky: na mieste jednotiek je jedna z číslic 1,3,4, na mieste stoviek číslica 4 alebo 2
 8. Štvornásobok
  powers_2 Štvornásobok čísla 2 na 17 je číslo?
 9. Hodnota zápornej mocniny
  mocninova_fx_1 Vyjadrite hodnotu y vo výraze:y/9^(-1)=72
 10. Výraz
  exp_12 Určte hodnotu výrau: (27^-1)·93
 11. Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 12. Porovnaj
  nevim.JPG Čo je väčšie? ?
 13. Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 14. Tretina
  krtek Tretina neznámeho čísla je rovnako veľká ako päťnásobok rozdielu toho istého neznámeho čísla a čísla 28. Určte toto neznáme číslo.
 15. Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 16. Dve kružnice
  two_circles Dve kružnice s polomermi 4 cm a 3 cm majú stredy vzdialené 0,5 cm. Koľko spoločných bodov majú tieto kružnice?
 17. Koláče
  cookies_2 Babička upiekla koláče. Polovica bola makových, štvrtina lekvárových a 16 tvarohových. Koľko koláčov upiekla celkom?