Geometrická postupnosť 4

Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).

Výsledok

s23 =  83.26

Riešenie:

Textové riešenie s__23 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 2. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 3. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 4. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 5. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 6. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 7. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 8. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 9. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 10. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 11. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 12. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 13. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 14. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 15. Telefóny
  phones Sekretárka v podniku A telefonicky volá centrálu v podniku B v dobe najväčšej zaťaženosti telefónnych liniek, kedy pravdepodobnosť, že linka nebude obsadená je 0,25. Jednotlivé pokusy o spojenie opakuje po niekoľkých minútach tak dlho, pokým nebude s centr
 16. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3