Trojboký hranol

Podstava kolmého trojbokého hranola je pravouhlý trojuholník, ktorého prepona meria 5 cm a odvesna 2 cm. Výška hranola sa rovná 5/4 obvodu podstavy. Vypočítaj povrch hranola.

Výsledok

S =  176.9 cm2

Riešenie:

Textové riešenie S =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Valček
  cylinder Plášť valca má rovnaký obsah ako jedna jeho podstava. Valec je vysoký 98 cm. Aký je polomer podstavy valca?
 2. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 8 hráčov na dve 4 členné družstvá?
 3. Obĺžnik - strany
  colored_squares Aký je obvod obdĺžnika, ktorého obsah je 1080 cm2 a dĺžka kratšej strany je o 13 cm kratšia ako dĺžka dlhšej strany?
 4. Obdĺžník Anton
  anton_rec Rozdiel dĺžky a šírky obdĺžnika je 6. Dĺžka je 2-krát väčšia ako šírka. Vypočítajte rozmery obdĺžnika.
 5. Kábel
  tele Pretrhol sa telefónny kabel spájajúci miesta A, B vo vzdialenosti 2,5 km. Aka je pravdepodobnosť, ze sa to stalo vo vzdialenosti najviac 450 m od miesta A?
 6. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 6 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-2, d=1
 7. Bratská trojka
  vojaciky Juraj, Milan a Adrián majú spolu 93 vojačikov. Juraj má o 3 vojačikov viacej ako Milan. Adrián má o 15 vojačikov viacej ako Milan. Určite, koľko má každý z nich.
 8. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 9. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 10 členov tejto postupnosti: a1 = -2 a2 = 1 an+2 = an+1 -4 an
 10. PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 11. Ubytovňa pre školákov
  fractal_2 V ubytovni je 90 osôb; chlapcov je trikrát viac ako dievčat, učiteľov je o 70 menej ako chlapcov a dievčat spolu. Koľko je učiteľov?
 12. Eliminačná metóda
  rovnice_1 Riešte sústavu lineárnych rovníc eliminačnou metódou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 13. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 14. Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 15. Tri dielne
  workers_24 V troch dielňach závodu pracuje 2743 ľudí. V druhej dielni pracuje o 140 ľudí viac ako v prvej a v tretej dielni 4,2-krát viac ako v druhej. Koľko ľudí pracuje v každej dielni?
 16. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?