Počítač

Počítač bol zakúpený za 10000,-. Každým rokom sa z ceny počítača odpisuje vždy rovnaké percento z predchádzajúceho roka. Po štyroch rokoch sa hodnota počítača zníži približne na 1300,-

Koľko percent sa každým rokom odpisuje z ceny počítača?

Výsledok

p =  39.95 %

Riešenie:

Textové riešenie p =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 2. GP - 4 členy
  gp_1 Súčet prvých štyroch členov geometrickej postupnosti je 80. Určte ich ak viete, že štvrty člen je 9 krát väčší ako druhý?
 3. Banka
  money_3 Pavol si uložil 11000 do banky na 4 roky. Vypočítajte, akú sumu bude mať v banke, ak nebude vyberať úroky ani meniť vklad. Ročný úrok je 3.2% a daň z úroku je 13%.
 4. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 5. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 6. Jankov otec
  penize_49 Jankov otec vložil 2. Januára 2009 v banke na vkladnú knižku sumu 3 000 €. Banka poskytuje pre vklady do 5 000 € ročný úrok 0,30 %. Jankov otec však peniaze vybral po ôsmich mesiacoch. Aký úrok v eurách mu pripočítali?
 7. Geometrická postupnosť
  fractal Medzi čísla 4 a -1372 vložte 2 čísla, aby tvorili geometrickú postupnosť.
 8. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 9. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 10. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 11. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 12. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a4 = 6 a12 = 23. Vypočítajte s36 (=súčet prvých 36 členov tejto postupnosti).
 13. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 14. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 15. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=3.9, kvocient q=-0.9. Vypočítajte a19.
 16. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?