5 členov

Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca:
a1 = 3
q = -2

Výsledok

a1 =  3
a2 =  -6
a3 =  12
a4 =  -24
a5 =  48


a5 =

Riešenie:

Textové riešenie a__1 =
Textové riešenie a__2 =
Textové riešenie a__3 =
Textové riešenie a__4 =
Textové riešenie a__5 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 2. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 3. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 4. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 5. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 6. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 7. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 8. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 9. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 10. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 11. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 12. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 13. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 14. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 15. Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 16. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?