Tetiva

Akú dĺžku má tetiva AB, ktorej vzdialenosť od stredu S kružnice k(S, 26 cm) sa rovná 7 cm?

Výsledok

d =  50.1 cm

Riešenie:

Textové riešenie d =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Tetiva
  circles_4 Vypočítaj dĺžku tetivy, ktorej vzdialenosť od stredu S kružnice k (S, 13 cm) sa rovná 8 cm.
 2. Tetiva
  circleChord Akú dĺžku d má tetiva kružnice s priemerom 102 m, ak je vzdialená od stredu kružnice 12 m?
 3. Tetiva 5
  kruhy Je daná kružnica k / S; 5 cm /. Jej tetiva MN je vzdialená od stredu kružnice 3 cm. Vypočítajte jej dĺžku.
 4. Dve kružnice 2
  chords2 Dve kružnice s rovnykými polomermi 58 mm sa pretínajú v dvoch bodoch. Ich spoločná tetiva je dlhá 80 mm. Aká je vzdialenosť stredov týchto kružníc?
 5. Spoločná tetiva
  chord2 Dve kružnice s polomermi 13 cm a 18 cm sa pretínajú v dvoch bodoch. Ich spoločná tetiva je dlhá 22 cm. Aká je vzdialenosť stredov týchto kružníc?
 6. Sústredna kružnica
  chord_2 V kružnici s priemerom 11 cm je zostrojená tetiva dĺžky 6 cm. Vypočítajte polomer sústrednej kružnice, ktorá sa dotýka tetivy.
 7. Kružnica
  talesova Na kružnici k s priemerom |MN|=83 leží bod J. Úsečka |NJ|=12. Vypočítajte dĺžku úsečky JM.
 8. Vrtná veža
  oil_rig_tower Vrtnú vežu na ťažbu ropy vysokú 43 metrov upevnili lanami, ktorých konce sú vo vzdialenosti 7 m od päty veže. Aké dlhé sú tieto laná?
 9. Dvojitý rebrík
  rr_rebrik Dvojitý rebrík má ramená dlhé 3 metre. Akú výšku dosiahne horný koniec rebríka, ak sú spodné konce vzdialené 1,8 metra?
 10. Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 515524?
 11. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 12. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 13. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 14. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 2. (čiže ako 2n)
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 16. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c,d rovnosť:? ?
 17. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.