Moivre 2

Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).

Výsledok

r =  5
α1 =  96 °
α2 =  216 °
α3 =  336 °

Riešenie:

Textové riešenie r =
Textové riešenie α__1 =
Textové riešenie α__2 =
Textové riešenie α__3 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 2. Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 4. Cplx odmocnina
  sqrt3_complex_1 Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 5. Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 6. Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?
 7. Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 8. Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 9. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 10. Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 11. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 12. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 13. Jednotkový 2D
  one_1 Zistite jednotkový vektor (jeho súradnice) k vektoru AB ak A[-6; 8], B[-18; 10].
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-29i.
 16. Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 17. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.