Komín

Dolný obvod komína je 12.57 m, horný obvod je 5.655 m. Sklon stien je 87°. Určte výšku komína.

Výsledok

x =  21 m

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 2. Štvorboký ihlan
  ihlany Vypočítajte objem a povrch pravidelného 4bokého ihlanu, ktorého podstavná hrana je dlhá 4 cm. Odchýlka bočných stien od roviny je 60 stupňov.
 3. Stožiar
  stoziar Stožiar elektrického vedenia vrhá 7 m dlhý tieň na stráň ktorá stúpa od päty stožiaru v smere tieňa pod uhlom o veľkosti 10.6° Určte výšku stožiaru, ak výška Slnka nad obzorom je daná uhlom 37°54'.
 4. Kúžeľ
  cone-blue Vypočítaj objem a povrch kužeľa, ak priemer podstavy je d=11 cm a strana kužeľa zviera s rovinou podstavy uhol 42°48'.
 5. Rotačný kužeľ
  cone_3 Objem rotačného kužeľa je 491 cm3 a strana kužeľa zviera s rovinou podstavy uhol 50°. Vypočítajte obsah plášťa rotačného kužeľa.
 6. Kváder
  cube_2 Vypočítajte objem a povrch kvádra ABCDEFGH, ktorého rozmery abc sú v pomere 10:3:10, ak viete že stenová uhlopriečka AC meria 22 cm a ma od telesovej uhlopriečky AG má odchýlku 45 stupňov.
 7. Trojboký hranol
  TriangularPrism Rovina, ktorá prechádza hranou AB a stredom hrany CC´ pravidelného trojbokého hranola ABCA´B´C´ , zviera s podstavou uhol 44 stupňov, |AB| = 15 cm. Vypočítajte objem hranola.
 8. Štvorboký ihlan
  6 Koľko metrov štvorcových je potreba na pokrytie veže tvaru pravidelného štvorbokého ihlanu o podstavné hrane 10 metrov, ak je odchýlka bočnej hrany od roviny podstavy 68 °? Pri pokrytí sa počíta s odpadom 10%.
 9. Ihlan - uhol
  pyramid Vypočítajte povrch pravidelného štvorbokého ihlanu, ktorého podstavná hrana meria 6 cm, ak je odchýlka roviny bočnej steny od roviny podstavy 50 stupňov.
 10. n-uholník II
  x-gon_1 Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka opísaného kružnici s polomerom 13 cm?
 11. Goniometrické funkcie
  trigonom Pre pravouhlý trojuholník plati: ? Určite hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 12. Rieka
  river Z pozorovateľne 12 m vysokej a vzdialenej 49 m od brehu rieky sa javí šírka rieky v zornom uhle φ = 13°. Vypočítajte šírku rieky.
 13. Obsah päťuholníka
  5gon_2 Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka so stranou 22 cm.
 14. Pravouhlý
  r_triangle_1 Určite uhly pravouhlého trojuholníka, s preponou c a odvesnamy a,b, ak platí: ?
 15. Stúpanie
  Mazda_RX7_1 Na dopravnej značke, ktorá informuje o stúpaní, je napísané 12.1%. Auto prešlo 8 km po tejto ceste. Aký výškový rozdiel auto prekonalo?
 16. Budova
  Taipei_101 Ako vysoká je budova, ktorá na vodorovnú rovinu vrhá tieň dlhý 57.8 m pod uhlom 45°6'?
 17. Schodisko
  steps Pod akým uhlom stúpa schodisko, ak je výška schodu je 6 cm a šírka 16 cm?