Kocka premena

Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.

Výsledok

S =  216 cm2

Riešenie:

Textové riešenie S =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. 27 kociek
  cubes2_5 Z 27 kociek s hranou 2 cm utvoríme väčšiu kocku. Určte povrch postavenej kocky.
 2. Dve nádoby
  cubes_1 Dve nádoby tvaru kocky s hranami dĺžky 0,7m a 0,9m nahraďte jedinou tvaru kocky tak, aby mala rovnaký objem ako obidve pôvodné spolu. Aká je dĺžka hrany tejto kocky?
 3. Dve krabice
  3-kostky Dve krabice tvaru kocky s hranami a = 38 cm, b = 81 cm treba nahradiť jednou krabicou tvare kocky (rovnakého všeobecného objemu). Aká bude jej hrana?
 4. Kocka a kváder
  kocka33 Určite dĺžku hrany kocky, ktorej objem sa rovná 60% objemu kvádra s rozmermi 7cm, 8cm, 6cm.
 5. Rohy kocky
  odrezok_kocky Z každého rohu veľkej kocky s dĺžkou hrany 10 cm bola vyrezaná malá kocka s dĺžkou hrany 2 cm. Koľko cm3 malo teleso , ktoré zostalo z veľkej kocky po vyrezaní malých kociek ?
 6. Kocka 6
  cube6 Kocka má povrch 384 cm2. Vypočítaj jej objem.
 7. Gula - ľahké
  sphere_1 Vypočítaj objem gule s priemerom 15 cm.
 8. Koľko percent 2
  percent_19 O koľko percent je objem prvej nádoby väčší ako objem druhej, keď prvá nádoba má 70 litrov a druhá 36 litrov?
 9. Odlievanie vody
  cisterna_1 Z plnej nádoby sme najskôr odliali 0,25 vody, potom 0,2 zvyšnej vody. Na koľko percent zostala nádoba naplnená?
 10. Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 11. Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 12. Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 13. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 14. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 15. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 16. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 10. (čiže ako 10n)
 17. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?