Kino 4

V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?

Výsledok

n =  23

Riešenie:

1. a(1) = 105; S(1) = 105
2. a(2) = 102; S(2) = 207
3. a(3) = 99; S(3) = 306
4. a(4) = 96; S(4) = 402
5. a(5) = 93; S(5) = 495
6. a(6) = 90; S(6) = 585
7. a(7) = 87; S(7) = 672
8. a(8) = 84; S(8) = 756
9. a(9) = 81; S(9) = 837
10. a(10) = 78; S(10) = 915
11. a(11) = 75; S(11) = 990
12. a(12) = 72; S(12) = 1062
13. a(13) = 69; S(13) = 1131
14. a(14) = 66; S(14) = 1197
15. a(15) = 63; S(15) = 1260
16. a(16) = 60; S(16) = 1320
17. a(17) = 57; S(17) = 1377
18. a(18) = 54; S(18) = 1431
19. a(19) = 51; S(19) = 1482
20. a(20) = 48; S(20) = 1530
21. a(21) = 45; S(21) = 1575
22. a(22) = 42; S(22) = 1617
23. a(23) = 39; S(23) = 1656

Textové riešenie n =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 2. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 3. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 4. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 5. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 6. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 7. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 8. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 9. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 10. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 11. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 12. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 13. AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 14. Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 15. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 16. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 17. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160