Krajina

Aký počet obyvateľov má mesto s 3% ročným prírastkom, ak o 10 rokov bude mať mesto 60 000 obyvateľov?

Výsledok

n =  44646

Riešenie:

Textové riešenie n =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Banka
  money_3 Pavol si uložil 10000 do banky na 6 roky. Vypočítajte, akú sumu bude mať v banke, ak nebude vyberať úroky ani meniť vklad. Ročný úrok je 3.5% a daň z úroku je 10%.
 2. Vírus
  virus Máme vírus, ktorý žije jednu hodinu. Každú pol hodinu splodí 2 potomkov. Aké bude žijúce potomstvo jedného vírusu po 3.5 hodinách?
 3. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 4. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 5. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 6. Funkcia
  schody Napíšte prvých päť členov postupnosti ?
 7. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 8. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 9. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 10. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 11. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 12. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 13. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 14. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 15. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 16. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 17. Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2