Funkcia

Napíšte prvých päť členov postupnosti
a_n ={3n - (-1)**n} +2 $  $

Výsledok

a1 =  6
a2 =  7
a3 =  12
a4 =  13
a5 =  18

Riešenie:

Textové riešenie a__1 =
Textové riešenie a__2 =
Textové riešenie a__3 =
Textové riešenie a__4 =
Textové riešenie a__5 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Tretí člen
  powers_3 Určte, akú hodnotu bude mať tretí člen postupnosti, ak je postupnosť daná vzťahom: 3^n+93.
 2. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 3. 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 4. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 5. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 6. Krajina
  population_2 Aký počet obyvateľov má mesto s 3% ročným prírastkom, ak o 10 rokov bude mať mesto 60 000 obyvateľov?
 7. Banka
  money_3 Pavol si uložil 10000 do banky na 6 roky. Vypočítajte, akú sumu bude mať v banke, ak nebude vyberať úroky ani meniť vklad. Ročný úrok je 3.5% a daň z úroku je 10%.
 8. Vírus
  virus Máme vírus, ktorý žije jednu hodinu. Každú pol hodinu splodí 2 potomkov. Aké bude žijúce potomstvo jedného vírusu po 3.5 hodinách?
 9. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 10. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 11. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 12. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 13. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 14. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 15. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 16. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?