Jablká

Traja spolužiaci kúpili jablká. Peter kúpil 2 celé 1 tretinu kg, Jarko o 5 šestín kg menej ako Peter a Daniel 2krát toľko ako Peter. Koľko kg jabĺk kúpili chlapci spolu?

Výsledok

x =  8.5 kg

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

  1. Divadelné predstavenie
    divadlo2 Základné školy v jednom meste dostali na divadelné predstavenie spolu 450 lístkov. Základná škola na Košickej ulici dostala jednu tretinu všetkých lístkov a z nich trieda VII. A dostala dve pätnástiny lístkov. Koľko lístkov na divadelné predstavenie dostal
  2. Sudy
    sudy_3 Pán má 42 sudov. Šestina z nich je naplnená limonádou, tretina z nich je naplnená vínom a polovica je prázdna. Vypočítaj koľko je ktorých sudov.
  3. Koľko 10
    zlomky_14 Koľko je polovica z 3/8 a 9/4? A napiš 10krát väčšie čisla.
  4. Kvety
    vysivka.JPG Zlomky. Elena vyšívala obrázok, na ktorom je 15 kvetov. Za týžden sa jej podarilo vyšiť 5 kvetov. Akú časť výšivky ešte musí urobiť?
  5. Súčet zlomkov
    fractions_8 Aký je súčet 2/3 + 3/5?
  6. Kontaminácia
    rybnik2_3 v roku 1995 bolo testovaných 360 vzoriek rýb z hľadiska kontaminácie cudzorodními látkami nevyhovujúcich bolo 138 vzoriek. Zapíš zlomkom aká časť rýb nevyhovovala limitám.
  7. Ryby
    rybnik2_2 Zo 65 druhov sladkovodných rýb v Európe hrozí vyhynutie 45 druhom. Zlomkom v základnom tvare vyjadri, akej časti rýb zo všetkých hrozí vyhynutie.
  8. Trieda
    skola_1 V triede je 36 žiakov, 2/3 tvoria dievčatá. Koľko je v triede dievčat a chlapcov?
  9. Štyri pätiny
    fractions_2 Koľko sú 4/5 zo súčtu čísel (-4,95) a (-11,05) ?
  10. Štvrtina 2
    zlomky_11 Štvrtina z čísla 72 je . ..
  11. Zdenko
    tanks_3 Zdenko nabral 15l vody zo 100 litrového suda plného vody. Zapíš zlomkom, akú časť vody Zdenko nabral.
  12. Tabule plechu
    plech_1 Na jeden výrobok sa spotrebuje 5/8 tabule plechu, na druhý 5/6 zvyšku. Aká časť tabule plechu sa spotrebuje na oba výrobky dohromady?
  13. Pomer 2
    circle Rozdeľ: a) 250 CZK v pomere 2:3 b) 1 000 CZK v pomere 4:7:9
  14. Hora, vrchol
    manga_parbat Vrch má nadmorskú výšku 7450m, vždy rano je jeho prostredná časť v oblakoch. Koľko metrov jeho výšky je v oblakoch, ak pod oblakmi je 2000m jeho výšky a nad nimi sú dve pätiny nadmorskej vyšky vrchu?
  15. V nádrži 2
    fuel2_1 V nádrži auta bolo 32 4/5 l benzínu. Vodič spotreboval počas jazdy 3/4 z tohto množstva. Koľko litrov benzínu spotreboval?
  16. Oceány
    oceans Povrch Zeme je približne 510 000 000 km2 a je asi zo 7/10 pokrytý oceánmi. Z toho 1/2 pokrýva Tichý oceán, Atlantickký oceán 1/4, Indický oceán 1/5 a Severný ľadový oceán 1/20. Aké časti zemského povrchu pokrývajú jednotlivé oceány?
  17. Karty
    cards_1 Kamélia má 2× viac kariet ako Dana, Dana má 4× menej ako Mária. Spolu majú 728 kariet. Kolko kariet má každá z nich?