Brigáda

Na týždennej lesnej brigáde pracuje 12 študentov. Za sto smrečkov dostanú x Kč, za sto borovíc y Kč. Koľko Kč dostal jeden študent za jeden deň, ak vysadili za týždeň 25000 smrečkov, 30000 borovíc?

Výsledok

a = Kc (Správna odpoveď je: 2.976x+3.571y) Nesprávne

Riešenie:

Textové riešenie a =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Prenájom auta
  car_5 Za prenájom auta sa platí fixný denný poplatok a navyše 16 centov za každý prejdený kilometer. Samuel si požičal auto na jeden deň a vypočítal si, že bude platiť 175 eur. Pri platení zistil, že autopožičovňa poskytuje zľavu 20% z denného poplatku, pričom c
 2. Lietadlo
  aircraft_soviet Lietadlo má v nádržiach 75 hl paliva a na každý km letu spotrebuje 2.8 l paliva. Určte funkciu, ktorá vyjadruje závislosť množstva paliva v nádržiach na dráhe, ktorú lietadlo preletelo. Koľko hl paliva má ešte v nádržiach vo vzdialenosti 309 km od štartu?
 3. Diplomy
  diploma Zuzaně pomáhala trénerovi vypisovať diplomy. Vypísanie prvého jej trvalo 3.5 minút, vypísanie každého ďaľšieho 2.5 minút. Koľko času jej bude trvať vypísanie n=23 diplomov (vrátane prvého), ak bude vypisovať takýmto tempom?
 4. Ulica
  street_lamps Rovná ulica je dlhá x=750 metrov. Na začiatku a na konci ulice je stĺp. Stĺpy sú od seba vzdialené 25 metrov. Koľko stĺpov je na ulici?
 5. Newtonova úloha
  cow Tráva na lúke rastie rovnako rovnomerne a rovnako rýchlo. Je známe že 86 kráv by ju spáslo za 14 dní a 53 kráv za 36 dní. Koľko kráv spasie všetku trávu za 42 dní?
 6. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 36, x2 = 64, x3 = 4, x4 = 49, x5 = 16. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 7. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 8. Volebná matematika
  statny-znak-sr_1 Vo voľbách získalo 10 politických strán takéto podiely hlasov voličov: strana A 56.1 %strana B 11.9 %strana C 9.7 %strana D 6.2 %strana E 5.6 %strana F 4 %strana G 3.3 %strana H 1.8 %strana I 1.4 % Vypočítajte aké podiely získajú v parlamente, ak minimá
 9. Elektrika - vodič
  wire_2 Dĺžka vodiča pri teplote 0 °C je 59 m a pri každom zvýšení teploty o 1 °C sa dĺžka zväčší o 0,15 mm na 1 m dĺžky vodiča. Určte funkciu, ktorá vyjadruje celkovú dĺžku vodiča ako funkciu teploty. Aká je dĺžka tohto vodiča pri teplote 119 °C?
 10. Funkcia
  lin_functions Pre lineárnu funkciu f(x) = ax + b ‬platí ݂f(17)=144; f(14)=124. Vypočítajte m, ak f(m) = 2030
 11. Trigonometria
  trigonometry Ak viete že cos(α) = sin (-302°), aký je uhol α?
 12. Tachometer
  tatra-dakar2 Tachometer tatrovky ukazuje počiatočný stav 667198 km dnes ráno. Tatrovka sa dnes pohybuje priemernou rýchlosťou 46 km/h. Určite funkciu ktorá popisuje stav tachometra tatrovky v závislosti od času, v ktorom sa tatrovka dnes ráno začala pohybovať. Aký.
 13. Kvadratická funkcia
  eq2_graph Daná je kvadratická funkcia f: y = -4x2+20x+c s neznámym koeficientom c. Určte najmenšie celé číslo c, pre ktoré graf funkcie f pretína x-ovú os v dvoch rôznych bodoch.
 14. Štvorec ABCD
  squares_5 Zostrojte štvorec ABCD so stredom S [3,2] a stranou a = 4cm. Vrchol A leží na osi x. Zostrojte jeho obraz v posunutí danom orientovanou úsečkou SS'; S` [-1, - 4].
 15. Poriadok
  sequence_geo_5 Čisla su usporiadane podľa určiteho logickeho poriadku . Ake čislo ma byť na prázdnom mieste a, b? 3, 7, 15, a,63, 127, b
 16. Derivácia
  fx Existuje funkcia, ktorej derivácia je tá istá funkcia?
 17. Leží/neleží
  lines_and_points Funkcia je daná predpisom f(x) = -9x-16. Zistite, či bod C[-5; 29] leží na tejto funkcií. Úlohu riešte graficky alebo numericky a odpoveď zdôvodnite.