Košíky

V šiestich košíkoch má predavač ovocie. V jednotlivých košíkoch sú len jablká alebo len hrušky s nasledovným počtom ovocia: 5,6,12,14,23 a 29. ,,Ak predám tento košík, " rozmýšľa predavač ,,potom mi ostane práve dvakrát toľko jablk ako hrušiek. " Na ktorý košík myslel predavač ?

Výsledok

x =  29

Riešenie:

j5j6j12j14j23j29 :::H=0; J=89
 **** K=5 ** H=0; J=84
 **** K=6 ** H=0; J=83
 **** K=12 ** H=0; J=77
 **** K=14 ** H=0; J=75
 **** K=23 ** H=0; J=66
 **** K=29 ** H=0; J=60
h5j6j12j14j23j29 :::H=5; J=84
 **** K=5 ** H=0; J=84
 **** K=6 ** H=5; J=78
 **** K=12 ** H=5; J=72
 **** K=14 ** H=5; J=70
 **** K=23 ** H=5; J=61
 **** K=29 ** H=5; J=55
j5h6j12j14j23j29 :::H=6; J=83
 **** K=5 ** H=6; J=78
 **** K=6 ** H=0; J=83
 **** K=12 ** H=6; J=71
 **** K=14 ** H=6; J=69
 **** K=23 ** H=6; J=60
 **** K=29 ** H=6; J=54
h5h6j12j14j23j29 :::H=11; J=78
 **** K=5 ** H=6; J=78
 **** K=6 ** H=5; J=78
 **** K=12 ** H=11; J=66
 **** K=14 ** H=11; J=64
 **** K=23 ** H=11; J=55
 **** K=29 ** H=11; J=49
j5j6h12j14j23j29 :::H=12; J=77
 **** K=5 ** H=12; J=72
 **** K=6 ** H=12; J=71
 **** K=12 ** H=0; J=77
 **** K=14 ** H=12; J=63
 **** K=23 ** H=12; J=54
 **** K=29 ** H=12; J=48
h5j6h12j14j23j29 :::H=17; J=72
 **** K=5 ** H=12; J=72
 **** K=6 ** H=17; J=66
 **** K=12 ** H=5; J=72
 **** K=14 ** H=17; J=58
 **** K=23 ** H=17; J=49
 **** K=29 ** H=17; J=43
j5h6h12j14j23j29 :::H=18; J=71
 **** K=5 ** H=18; J=66
 **** K=6 ** H=12; J=71
 **** K=12 ** H=6; J=71
 **** K=14 ** H=18; J=57
 **** K=23 ** H=18; J=48
 **** K=29 ** H=18; J=42
h5h6h12j14j23j29 :::H=23; J=66
 **** K=5 ** H=18; J=66
 **** K=6 ** H=17; J=66
 **** K=12 ** H=11; J=66
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=23; J=43
 **** K=29 ** H=23; J=37
j5j6j12h14j23j29 :::H=14; J=75
 **** K=5 ** H=14; J=70
 **** K=6 ** H=14; J=69
 **** K=12 ** H=14; J=63
 **** K=14 ** H=0; J=75
 **** K=23 ** H=14; J=52
 **** K=29 ** H=14; J=46
h5j6j12h14j23j29 :::H=19; J=70
 **** K=5 ** H=14; J=70
 **** K=6 ** H=19; J=64
 **** K=12 ** H=19; J=58
 **** K=14 ** H=5; J=70
 **** K=23 ** H=19; J=47
 **** K=29 ** H=19; J=41
j5h6j12h14j23j29 :::H=20; J=69
 **** K=5 ** H=20; J=64
 **** K=6 ** H=14; J=69
 **** K=12 ** H=20; J=57
 **** K=14 ** H=6; J=69
 **** K=23 ** H=20; J=46
 **** K=29 ** H=20; J=40 OK OK OK 
h5h6j12h14j23j29 :::H=25; J=64
 **** K=5 ** H=20; J=64
 **** K=6 ** H=19; J=64
 **** K=12 ** H=25; J=52
 **** K=14 ** H=11; J=64
 **** K=23 ** H=25; J=41
 **** K=29 ** H=25; J=35
j5j6h12h14j23j29 :::H=26; J=63
 **** K=5 ** H=26; J=58
 **** K=6 ** H=26; J=57
 **** K=12 ** H=14; J=63
 **** K=14 ** H=12; J=63
 **** K=23 ** H=26; J=40
 **** K=29 ** H=26; J=34
h5j6h12h14j23j29 :::H=31; J=58
 **** K=5 ** H=26; J=58
 **** K=6 ** H=31; J=52
 **** K=12 ** H=19; J=58
 **** K=14 ** H=17; J=58
 **** K=23 ** H=31; J=35
 **** K=29 ** H=31; J=29
j5h6h12h14j23j29 :::H=32; J=57
 **** K=5 ** H=32; J=52
 **** K=6 ** H=26; J=57
 **** K=12 ** H=20; J=57
 **** K=14 ** H=18; J=57
 **** K=23 ** H=32; J=34
 **** K=29 ** H=32; J=28
h5h6h12h14j23j29 :::H=37; J=52
 **** K=5 ** H=32; J=52
 **** K=6 ** H=31; J=52
 **** K=12 ** H=25; J=52
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=37; J=29
 **** K=29 ** H=37; J=23
j5j6j12j14h23j29 :::H=23; J=66
 **** K=5 ** H=23; J=61
 **** K=6 ** H=23; J=60
 **** K=12 ** H=23; J=54
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=0; J=66
 **** K=29 ** H=23; J=37
h5j6j12j14h23j29 :::H=28; J=61
 **** K=5 ** H=23; J=61
 **** K=6 ** H=28; J=55
 **** K=12 ** H=28; J=49
 **** K=14 ** H=28; J=47
 **** K=23 ** H=5; J=61
 **** K=29 ** H=28; J=32
j5h6j12j14h23j29 :::H=29; J=60
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=23; J=60
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=6; J=60
 **** K=29 ** H=29; J=31
h5h6j12j14h23j29 :::H=34; J=55
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=28; J=55
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=11; J=55
 **** K=29 ** H=34; J=26
j5j6h12j14h23j29 :::H=35; J=54
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=35; J=48
 **** K=12 ** H=23; J=54
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=12; J=54
 **** K=29 ** H=35; J=25
h5j6h12j14h23j29 :::H=40; J=49
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=40; J=43
 **** K=12 ** H=28; J=49
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=17; J=49
 **** K=29 ** H=40; J=20
j5h6h12j14h23j29 :::H=41; J=48
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=35; J=48
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=18; J=48
 **** K=29 ** H=41; J=19
h5h6h12j14h23j29 :::H=46; J=43
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=40; J=43
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=23; J=43
 **** K=29 ** H=46; J=14
j5j6j12h14h23j29 :::H=37; J=52
 **** K=5 ** H=37; J=47
 **** K=6 ** H=37; J=46
 **** K=12 ** H=37; J=40
 **** K=14 ** H=23; J=52
 **** K=23 ** H=14; J=52
 **** K=29 ** H=37; J=23
h5j6j12h14h23j29 :::H=42; J=47
 **** K=5 ** H=37; J=47
 **** K=6 ** H=42; J=41
 **** K=12 ** H=42; J=35
 **** K=14 ** H=28; J=47
 **** K=23 ** H=19; J=47
 **** K=29 ** H=42; J=18
j5h6j12h14h23j29 :::H=43; J=46
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=37; J=46
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=20; J=46
 **** K=29 ** H=43; J=17
h5h6j12h14h23j29 :::H=48; J=41
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=42; J=41
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=25; J=41
 **** K=29 ** H=48; J=12
j5j6h12h14h23j29 :::H=49; J=40
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=49; J=34
 **** K=12 ** H=37; J=40
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=26; J=40
 **** K=29 ** H=49; J=11
h5j6h12h14h23j29 :::H=54; J=35
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=54; J=29
 **** K=12 ** H=42; J=35
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=31; J=35
 **** K=29 ** H=54; J=6
j5h6h12h14h23j29 :::H=55; J=34
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=49; J=34
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=32; J=34
 **** K=29 ** H=55; J=5
h5h6h12h14h23j29 :::H=60; J=29
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=54; J=29
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=37; J=29
 **** K=29 ** H=60; J=0
j5j6j12j14j23h29 :::H=29; J=60
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=29; J=54
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=29; J=37
 **** K=29 ** H=0; J=60
h5j6j12j14j23h29 :::H=34; J=55
 **** K=5 ** H=29; J=55
 **** K=6 ** H=34; J=49
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=34; J=32
 **** K=29 ** H=5; J=55
j5h6j12j14j23h29 :::H=35; J=54
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=29; J=54
 **** K=12 ** H=35; J=42
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=35; J=31
 **** K=29 ** H=6; J=54
h5h6j12j14j23h29 :::H=40; J=49
 **** K=5 ** H=35; J=49
 **** K=6 ** H=34; J=49
 **** K=12 ** H=40; J=37
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=40; J=26
 **** K=29 ** H=11; J=49
j5j6h12j14j23h29 :::H=41; J=48
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=41; J=42
 **** K=12 ** H=29; J=48
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=41; J=25
 **** K=29 ** H=12; J=48
h5j6h12j14j23h29 :::H=46; J=43
 **** K=5 ** H=41; J=43
 **** K=6 ** H=46; J=37
 **** K=12 ** H=34; J=43
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=46; J=20
 **** K=29 ** H=17; J=43
j5h6h12j14j23h29 :::H=47; J=42
 **** K=5 ** H=47; J=37
 **** K=6 ** H=41; J=42
 **** K=12 ** H=35; J=42
 **** K=14 ** H=47; J=28
 **** K=23 ** H=47; J=19
 **** K=29 ** H=18; J=42
h5h6h12j14j23h29 :::H=52; J=37
 **** K=5 ** H=47; J=37
 **** K=6 ** H=46; J=37
 **** K=12 ** H=40; J=37
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=52; J=14
 **** K=29 ** H=23; J=37
j5j6j12h14j23h29 :::H=43; J=46
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=43; J=40
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=29; J=46
 **** K=23 ** H=43; J=23
 **** K=29 ** H=14; J=46
h5j6j12h14j23h29 :::H=48; J=41
 **** K=5 ** H=43; J=41
 **** K=6 ** H=48; J=35
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=34; J=41
 **** K=23 ** H=48; J=18
 **** K=29 ** H=19; J=41
j5h6j12h14j23h29 :::H=49; J=40
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=43; J=40
 **** K=12 ** H=49; J=28
 **** K=14 ** H=35; J=40
 **** K=23 ** H=49; J=17
 **** K=29 ** H=20; J=40 OK OK OK 
h5h6j12h14j23h29 :::H=54; J=35
 **** K=5 ** H=49; J=35
 **** K=6 ** H=48; J=35
 **** K=12 ** H=54; J=23
 **** K=14 ** H=40; J=35
 **** K=23 ** H=54; J=12
 **** K=29 ** H=25; J=35
j5j6h12h14j23h29 :::H=55; J=34
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=55; J=28
 **** K=12 ** H=43; J=34
 **** K=14 ** H=41; J=34
 **** K=23 ** H=55; J=11
 **** K=29 ** H=26; J=34
h5j6h12h14j23h29 :::H=60; J=29
 **** K=5 ** H=55; J=29
 **** K=6 ** H=60; J=23
 **** K=12 ** H=48; J=29
 **** K=14 ** H=46; J=29
 **** K=23 ** H=60; J=6
 **** K=29 ** H=31; J=29
j5h6h12h14j23h29 :::H=61; J=28
 **** K=5 ** H=61; J=23
 **** K=6 ** H=55; J=28
 **** K=12 ** H=49; J=28
 **** K=14 ** H=47; J=28
 **** K=23 ** H=61; J=5
 **** K=29 ** H=32; J=28
h5h6h12h14j23h29 :::H=66; J=23
 **** K=5 ** H=61; J=23
 **** K=6 ** H=60; J=23
 **** K=12 ** H=54; J=23
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=66; J=0
 **** K=29 ** H=37; J=23
j5j6j12j14h23h29 :::H=52; J=37
 **** K=5 ** H=52; J=32
 **** K=6 ** H=52; J=31
 **** K=12 ** H=52; J=25
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=29; J=37
 **** K=29 ** H=23; J=37
h5j6j12j14h23h29 :::H=57; J=32
 **** K=5 ** H=52; J=32
 **** K=6 ** H=57; J=26
 **** K=12 ** H=57; J=20
 **** K=14 ** H=57; J=18
 **** K=23 ** H=34; J=32
 **** K=29 ** H=28; J=32
j5h6j12j14h23h29 :::H=58; J=31
 **** K=5 ** H=58; J=26
 **** K=6 ** H=52; J=31
 **** K=12 ** H=58; J=19
 **** K=14 ** H=58; J=17
 **** K=23 ** H=35; J=31
 **** K=29 ** H=29; J=31
h5h6j12j14h23h29 :::H=63; J=26
 **** K=5 ** H=58; J=26
 **** K=6 ** H=57; J=26
 **** K=12 ** H=63; J=14
 **** K=14 ** H=63; J=12
 **** K=23 ** H=40; J=26
 **** K=29 ** H=34; J=26
j5j6h12j14h23h29 :::H=64; J=25
 **** K=5 ** H=64; J=20
 **** K=6 ** H=64; J=19
 **** K=12 ** H=52; J=25
 **** K=14 ** H=64; J=11
 **** K=23 ** H=41; J=25
 **** K=29 ** H=35; J=25
h5j6h12j14h23h29 :::H=69; J=20
 **** K=5 ** H=64; J=20
 **** K=6 ** H=69; J=14
 **** K=12 ** H=57; J=20
 **** K=14 ** H=69; J=6
 **** K=23 ** H=46; J=20
 **** K=29 ** H=40; J=20
j5h6h12j14h23h29 :::H=70; J=19
 **** K=5 ** H=70; J=14
 **** K=6 ** H=64; J=19
 **** K=12 ** H=58; J=19
 **** K=14 ** H=70; J=5
 **** K=23 ** H=47; J=19
 **** K=29 ** H=41; J=19
h5h6h12j14h23h29 :::H=75; J=14
 **** K=5 ** H=70; J=14
 **** K=6 ** H=69; J=14
 **** K=12 ** H=63; J=14
 **** K=14 ** H=75; J=0
 **** K=23 ** H=52; J=14
 **** K=29 ** H=46; J=14
j5j6j12h14h23h29 :::H=66; J=23
 **** K=5 ** H=66; J=18
 **** K=6 ** H=66; J=17
 **** K=12 ** H=66; J=11
 **** K=14 ** H=52; J=23
 **** K=23 ** H=43; J=23
 **** K=29 ** H=37; J=23
h5j6j12h14h23h29 :::H=71; J=18
 **** K=5 ** H=66; J=18
 **** K=6 ** H=71; J=12
 **** K=12 ** H=71; J=6
 **** K=14 ** H=57; J=18
 **** K=23 ** H=48; J=18
 **** K=29 ** H=42; J=18
j5h6j12h14h23h29 :::H=72; J=17
 **** K=5 ** H=72; J=12
 **** K=6 ** H=66; J=17
 **** K=12 ** H=72; J=5
 **** K=14 ** H=58; J=17
 **** K=23 ** H=49; J=17
 **** K=29 ** H=43; J=17
h5h6j12h14h23h29 :::H=77; J=12
 **** K=5 ** H=72; J=12
 **** K=6 ** H=71; J=12
 **** K=12 ** H=77; J=0
 **** K=14 ** H=63; J=12
 **** K=23 ** H=54; J=12
 **** K=29 ** H=48; J=12
j5j6h12h14h23h29 :::H=78; J=11
 **** K=5 ** H=78; J=6
 **** K=6 ** H=78; J=5
 **** K=12 ** H=66; J=11
 **** K=14 ** H=64; J=11
 **** K=23 ** H=55; J=11
 **** K=29 ** H=49; J=11
h5j6h12h14h23h29 :::H=83; J=6
 **** K=5 ** H=78; J=6
 **** K=6 ** H=83; J=0
 **** K=12 ** H=71; J=6
 **** K=14 ** H=69; J=6
 **** K=23 ** H=60; J=6
 **** K=29 ** H=54; J=6
j5h6h12h14h23h29 :::H=84; J=5
 **** K=5 ** H=84; J=0
 **** K=6 ** H=78; J=5
 **** K=12 ** H=72; J=5
 **** K=14 ** H=70; J=5
 **** K=23 ** H=61; J=5
 **** K=29 ** H=55; J=5
h5h6h12h14h23h29 :::H=89; J=0
 **** K=5 ** H=84; J=0
 **** K=6 ** H=83; J=0
 **** K=12 ** H=77; J=0
 **** K=14 ** H=75; J=0
 **** K=23 ** H=66; J=0
 **** K=29 ** H=60; J=0
Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 2 komentáre:
#1
Mo - Radce
Riesenim je pri kosikoch:
j5h6j12h14j23j29 :::H=20; J=69 predat kosik s 29 jablkami

j5h6j12h14j23h29 :::H=49; J=40 predat kosik s 29 hruskami;

v oboch pripadoch rovnako, cize myslel kosik s 29 jablkami alebo hruskami

#2
Dr Math
uloha sa v roku 2017 dostala do "Korešpondenčný seminár z matematiky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018"

avatar

Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. KSM 2018 Matik
  kone_dzokej_6 Počas sto dní každý zo šiestich koní jedol práve 75 dní. Koľko najviac a koľko najmenej mohlo byť dní, počas ktorých jedlo aspoň päť koní?
 2. Autíčka
  numbers2_13 Pavel má zbierku autíčok. Chcel je novo usporiadať do skupín. Ale pri delení po troch, po štyroch, po šiestich i po ôsmich mu vždy jedno zostalo. Až keď tvoril skupiny po siedmich, rozdelil všetky. Koľko autíčok v zbierke?
 3. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 4. Lode
  cargoship 1. Grécka loď odchádza o 6 a vezie kávu. 2. Prostredná loď ma čierny komin. 3. Anglická loď odchádza o deviatej. 4. Francúzska loď je vlavo o lodi vezucej kavu a ma modrý komín . 5. Vpravo od lodi vezúcej kakao je loď idúca do Marseille, 6. Brazilska lod i
 5. Modelky
  modelka Na mole sú tri modelky : slečna Ružová , Zelená a Modrá. Každá má na sebe jednofarebné šaty : ružové, zelené a modré. ,, Zvláštne, " skonštatovala slečna Modrá. ,,Voláme sa Ružová, Zelená a Modrá, naše šaty sú ružové , zelené a modré, al žiadna z nás nemá.
 6. Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?
 7. Číslice
  num_2 Dagmar písala na počítači čísla(bez medzier) 45678910111213141516.. . Ktorú číslicu napísala na tristom mieste?
 8. V kravíne
  cow_5 V kravíne je celkom 168 kráv a teliat. Kravy sú v deviatich stajňach a teľatá v štyroch stajne. V každej stajni pre kravy je rovnako kráv a v každej stajni pre teľatá je o 3 kusy viac ako v stajni pre kravy. Aká je kapacita stajní pre kravy a aká pre teľat
 9. Cukríky
  bonbon Ak dá Alena Lenke 3 cukríky, bude mať stále ešte o 1 cukrík viac. Ak dá Lenka Alene 1 cukrík, bude ich mať Alena dvakrát viac ako Lenka. Koľko cukríkov má každá z nich?
 10. Turnaj 2
  tenis_1 Na tenisovom turnaji sa zúčastnilo 8 tenistov. Boli rozdelení do dvoch skupín po štyroch. V každej skupine hral každý s každým jedenkrát. Víťaz prvej skupiny hral s víťazom druhej skupiny vo finále. Iné zápasy sa nehrali. Zistite koľko zápasov sa spolu odo
 11. Anténky
  antenas Keď mi dáš dve antény budeme mať rovnako, a ty keď mi zas dáš tvoje dve antény, budem mať 5 × toľko čo ty. Koľko majú obaja anténok.
 12. Hračky 3
  lego_1 Adamko ma dva roky a nechce si upratovat hracky. Raz v noci prisla do jeho izby vila hrackybajka a uvidela na zemi rozhodene lego, policajne auto, kocky a vlacik. Hrackybajka sa rozhodla, ze adamkovi zoberie 3 hracky. Kolko ma moznosti vyberu trojice hraci
 13. Kód
  trezor_2 Peter zabudol štvorčíselný kód svojho zámku na školskej skrinke. Našťastie si o ňom pamätá zopár informácií. Vie, že prvé dvojčíslie je deliteľné 15 a druhé 7. Peter je však veľký smoliar, a preto musel vyskúšať všetky možnosti (vrátane možnosti 0000). Na.
 14. Trojciferné 6
  seven Koľko existuje trojcifernych prirodzených čísel v ktorých sa nevyskytuje číslica 7?
 15. Včelár
  vcelar Starý otec je včelár a chce rozdeliť svojim trom vnukom med. Má sedem rovnakých nádob plných medu, sedem nádob naplnených do polovice a sedem prázdnych nádob. Ako má nádoby rozdeliť (bez prelievania) medzi vnukov, aby každý dostal rovnaký počet nádob aj ro
 16. Čísla
  numbers_18 Koľko dvojciferných čísel môžete vytvoriť z číslic 7,0,1 a 5 ak sa číslice môžu opakovať?
 17. Guličky
  kulicky Michal povedal Martinovi: daj mi jednu guľôčku a ja budem mať dvakrát toľko čo ty. Martin odpovedal: daj mi 4 a budeme mať rovnako. Koľko guličiek mal každý?