Päťky

koľko čísel od 0 po 999 obsahuje aspoň jednu číslicu 5?

Výsledok

n =  271

Riešenie:

5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 275, 285, 295, 305, 315, 325, 335, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 365, 375, 385, 395, 405, 415, 425, 435, 445, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 475, 485, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 605, 615, 625, 635, 645, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 665, 675, 685, 695, 705, 715, 725, 735, 745, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 765, 775, 785, 795, 805, 815, 825, 835, 845, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 865, 875, 885, 895, 905, 915, 925, 935, 945, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 965, 975, 985, 995,Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Ciferný súčet
  numbers_41 Určte pre koľko prirodzených čísel väčších ako 900 a menších ako 1001 platí ze ciferný súčet ciferného súčtu ich ciferného súčtu je 1.
 2. Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 13?
 3. Algebogram
  numbers2_29 oco+mama=deti Koľko má úloha riešení?
 4. Cigarety
  cigars V roku 1983 sa vyrobilo 27 miliónov cigariet a cigár. Ak jeden človek vyfajčí denne 20 cigariet, koľko ľudí v roku 1983 fajčilo denne?
 5. Autobus
  bus27_6 v autobuse bolo x ľudí. Na prvej zastávke pristúpil dvojnásobok tohto počtu a na druhej 5 ľudí vystúpilo. Koľko ľudí zostalo v autobuse?
 6. Kino, kto chodí ešte?
  cinema_3 V mestskom kine boli cez víkend predstavenia. V sobotu sa na predstavení zúčastnilo 12 žiakov z našej triedy a v nedeľu sa zúčastnilo 8 žiakov z našej triedy. Všetkých žiakov ktorí sa zúčastnili predstavení bolo 15. Koľko žiakov navštívilo obe predstavenia
 7. Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: LIV + MCCCIX
 8. Ladislavova teta
  street Ladislav prišiel k tete. Cestou si všimol, že domy po ľavej strane ulice majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla. V ulici, kde býva teta, je 5 domov s párnym číslom, ktoré obsahuje aspoň raz číslicu 6. Aké číslo mal posledný dom? Vedľa v ulici s
 9. 2-ciferné číslo
  number_line_4 urč najmenšie 2-ciferné číslo ktoré je delitelné číslom 3 ale nie je delitelné číslom 9
 10. Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.
 11. Dvojciferné číslo
  2digits Som dvojciferné číslo menšie ako 20. Keď ma vydeliš troma, potom dostaneš zvyšok 1, keď ma predelíš štyrmi, dostaneš tiež zvyšok 1. Ktoré číslo som?
 12. Prvočísla 2
  prime_table Ktorými prvočíslami je deliteľné číslo 2025?
 13. Neznáme 31
  number_line_5 Neznáme číslo najprv zmenšíme o 5 potom vynásobíme 3 a nakoniec zmenšíme o 4 dostaneme číslo 7 . Aké bolo neznáme číslo?
 14. Rímske čísla
  roman_1 Zapíš čísla zapísané rímskymi číslicami v desiatkovej sústave. Pomôcka: Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.
 15. Páchateľ
  snehulaci Páchateľom je číslo, ktoré je menšie ako číslo 80. Je násobkom piatich a je nepárne. Keby sme spočítali počet jednotiek a počet desiatok tohto čísla, dostali by sme 8.
 16. Trieda
  skateboard V triede je 18 žiakov. Všetci vedia jazdiť na kolieskových korčuliach alebo na skateboarde. Na kolieskových korčuliach vie jazdiť 11 žiakov, na skateboarde 10. Koľkí ovládajú jazdu na kolieskových korčuliach aj na skateboarde?
 17. Dosadenie do výrazu-vzorca
  fun3_6 Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu: a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2 b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8 c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4 d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0