Dvojčleny

K dvojčlenu 36x**2-168x $  $ pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.

Výsledok

x =  196

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Neznáme číslo
  percents2_4 5% z neznámeho čísla sa rovná 26. Aké je neznáme číslo?
 2. Neznámé číslo
  5nums_1 Určete neznámé číslo, jehož dvojnásobek jeho čtvrté mocniny se rovná jeho páté mocnině.
 3. Percentá - zväčšenie
  percents2_10 O koľko percent je 900 väčšie ako číslo 750?
 4. Štvrťka
  quarter_1 Akým číslom v percentách sa da vyjadrit štvrtina celku?
 5. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 6. Exponenciána
  sqrt_4 Určte m: 0,25^m=0,5
 7. Rozhodni
  decide Rozhodni, či trojica čísel udáva strany pravouhlého trojuholníka: 26,24,10.
 8. Rovnajú sa
  Shazam Rovnajú sa nasledovné výrazy? ?
 9. Dôkaz I
  ithinkiam Keď pripočítame k súčinu dvoch po sebe idúcich celých čísel väčšie z nich, dostaneme štvorec väčšieho čísla. Je to pravda alebo nie?
 10. Hodnota zápornej mocniny
  mocninova_fx_1 Vyjadrite hodnotu y vo výraze:y/9^(-1)=72
 11. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 12. Výraz
  exp_12 Určte hodnotu výrau: (27^-1)·93
 13. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 10. (čiže ako 10n)
 14. Efko
  exp_7 Určte hodnotu f: 0,49^f=0,7
 15. Oprava diaľnice
  truck_6 Oprava diaľnice bola plánovaná na 15 dní. Podarilo sa ju však skrátiť o 30%. Koľko dní trvala oprava diaľnice?
 16. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 17. Sústava rovníc
  vahy_eq Vyriešte tento lineárny systém/sústavu (dve lineárne rovnice s dvoma neznámymi): x+y =36 19x+22y=720