Dvojčleny

K dvojčlenu 36x**2-168x ; ; pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.

Výsledok

x =  196

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Percentá - zväčšenie
  percents2_10 O koľko percent je 900 väčšie ako číslo 750?
 2. Štvrťka
  quarter_1 Akým číslom v percentách sa da vyjadrit štvrtina celku?
 3. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 4. Exponenciálna
  sqrt_4 Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 5. Dôkaz I
  ithinkiam Keď pripočítame k súčinu dvoch po sebe idúcich celých čísel väčšie z nich, dostaneme štvorec väčšieho čísla. Je to pravda alebo nie?
 6. Hodnota zápornej mocniny
  mocninova_fx_1 Vyjadrite hodnotu y vo výraze:y/9^(-1)=72
 7. Rovnajú sa
  Shazam Rovnajú sa nasledovné výrazy? ?
 8. Veky
  age_7 Keď bude Bedrichovi toľko rokov čo je Adamovi dnes, bude mať Adam 14 rokov. Keď bude Adamovi toľko rokov koľko má Bedrich dnes, bolo Bedrichovi dva roky. Koľko rokov je dnes Adamovi a Bedrichovi?
 9. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 10. Výraz
  exp_12 Určte hodnotu výrau: (27^-1)·93
 11. Sústava rovníc
  vahy_eq Vyriešte tento lineárny systém/sústavu (dve lineárne rovnice s dvoma neznámymi): x+y =36 19x+22y=720
 12. Oprava diaľnice
  truck_6 Oprava diaľnice bola plánovaná na 15 dní. Podarilo sa ju však skrátiť o 30%. Koľko dní trvala oprava diaľnice?
 13. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 14. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 10. (čiže ako 10n)
 15. Riešte 2
  eq1_8 Riešte rovnicu: (x+6)-12x(-2): (-8)=-4
 16. Efko
  exp_7 Určte hodnotu f: 0,49^f=0,7
 17. Výraz s mocninami
  mocninova_fx_2 Určte hodnotu výrazu:1^-4:2^-3