Korene

Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte:

5x **2 +9x + q = 0 ; ;

Výsledok

q =  4.05
x =  -0.9

Riešenie:

Textové riešenie q =
Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 2. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 3. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 4. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 5. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 6. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 7. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 8. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 9. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 10. Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 11. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 12. Kombinácie
  trezor_1 Z koľkých prvkov je možné utvoriť šesťkrát viac kombinácií štvrtej triedy než kombinácií druhej triedy?
 13. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 14. Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 16. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 17. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.