Koleso bicykla

Koleso bicykla má priemer 80 cm. Približne koľkokrát sa koleso otočí na dráhe dlhej 2.4 kilometrov?

Výsledok

N =  955

Riešenie:

Textové riešenie N =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Naviják
  navijak Koľko metrov lana hrubého 10 mm sa zmestí na cievku priemer 200 mm s dĺžkou 350 mm (prostredný tŕň má priemer 50 mm)?
 2. Priemer Zeme
  om5960-v2 Priemer Zeme na rovníku je približne 12750km. Za ako dlho lietadlo Gripen obletí Zem nad rovníkom vo výške 10 km, ak letí priemernou rýchlosťou 1500 km/h?
 3. Nádoba + voda v2
  chemickelaboratorium1 Do valcovej nádoby vliali 3.5 litra vody. Ak mala nádoba priemer podstavy 3 dm, voda siahala približne do akej výšky?
 4. Základy
  rotunda Základy stavby majú kruhový pôdorys s priemerom 26 m. Vypočítajte obvod kruhového výkopu, ak jeho priemer je o 34 cm väčší ako priemer základu.
 5. Cu drôt
  medeny-drat Medený drôt má dĺžku l = 460 m a priemer d = 3 mm. Vypočítajte jeho hmotnosť, ak hustota medi je ρ = 8500 kg/m3. Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.
 6. Studňa 2
  studna_5 Studňa má tvar valca s priemerom 2m. Od úrovne terénu po hladinu vody sú 4 metre a hĺbka vody v studni je 6m. Koľko m3 zeminy vykopali pri hĺbení studne? Koľko litrov vody je v studni?
 7. Zlatá niť
  gold_wire Z jedného gramu zlata bol vytiahnutý drôtik dlhý 1.1 km. Aký je jeho priemer, ak hustota Au je ρ= 19.5 g/cm3?
 8. Výsek
  arc_cut Vypočítaj obsah kruhového výseku v m2, ak priemer je 209 dm a stredový uhol je 140°. Výsledok zaokrúhli na 3 desatinné miesta.
 9. Hodiny
  hodiny Koľkokrát za deň sa ručičky na hodinách prekryjú?
 10. Koryto
  amazonka Koľko litrov vody za sekundu môže maximálne odvádzať koryto, ktoré má prierez polkruh o polomere 1.5 m, ak je rýchlosť prúdu 101 cm za sekundu?
 11. Kruhový bazén
  arc_open Podstava bazéna má tvar kruhu s polomerom r=10m okrem kruhového odseku, ktorý určuje tetiva dĺžky 10m. Jeho hĺbka je h=2m. Koľko hektolitrov vody sa zmesti do bazéna?
 12. Vinár
  wine Do akej výšky môže vinár naplniť sud roztlačeným červeným hrozno, ak tieto kvaseniny zaberajú objem o 20 percentách? Sud je tvaru valca s priemerom podstavy 1 m a objemu 9,42 hl. Vychádzaj z úvahy, ktorá hovorí, že kvasením sa zaplnení celá nádoba (čislo П
 13. Trubka
  pvc-trubka Vypočítajte hmotnosť plastovej trubky s priemerom d=100 mm a dĺžkou 390 cm, ak hrúbka steny je 4 mm a hustota plastu je 1306 kg/m3.
 14. Hodiny
  timer Akú dráhu prejde hodinová ručička dlhá 8cm za 15 minút?
 15. Oblúk
  krizenie Dve priame trate zvierajú uhol 86°. Majú sa spojiť kruhovým oblúkom s polomerom r=1364 m. Aká dlhá bude oblúkova spojka spájajúca tieto trate (L)? Ako ďaleko bude stred oblúka od miesta križenia tratí (x)?
 16. Mesiac
  zem_mesic Mesiac, ktorého polomer je 1 740 km, vidíme v čase splnu pod zorným uhlom o veľkosti 28'. Vypočítajte strednú vzdialenosť Mesiaca od Zeme.
 17. Kompas
  wind_rose Aký uhol zvierajú smery J (Juh) a V (Východ) na kompase?