Neznáme číslo Z

Máme číslo. Ak vydelíme jeho štvrtú mocninu jeho druhou mocninou, dostaneme číslo 0,25. Určte toto číslo.

Výsledok

Z1 =  0.5
Z2 =  -0.5

Riešenie:

Textové riešenie Z1 =
Textové riešenie Z2 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 2. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 3. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 4. Makrela
  makrela Makrela stojí m eur. Ak si kúpiš makrelu a 20 sardiniek, zaplatíš dvojnásobok. Koľko zaplatíš za: a) makrelu a 40 sardiniek b) tri makrely a 80 sardiniek
 5. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 6. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 7. Dôkaz I
  ithinkiam Keď pripočítame k súčinu dvoch po sebe idúcich celých čísel väčšie z nich, dostaneme štvorec väčšieho čísla. Je to pravda alebo nie?
 8. Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 9. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 10. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 11. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 12. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 13. Riešte 2
  eq1_8 Riešte rovnicu: (x+6)-12x(-2): (-8)=-4
 14. Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 15. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 16. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 17. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?