Neznáme číslo Z

Máme číslo. Ak vydelíme jeho štvrtú mocninu jeho druhou mocninou, dostaneme číslo 0,25. Určte toto číslo.

Výsledok

Z1 =  0.5
Z2 =  -0.5

Riešenie:

Textové riešenie Z1 =
Textové riešenie Z2 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dárius
  pow_equation Dárius povedal Milošovi: Myslím si číslo. Keď ho umocním na jednu štvtinu a následne vynásobim číslom 3, dostanem jeho druhú odmocninu. Určte neznáme číslo, ktoré je vačšie ako nula a patrí do množiny celých kladných čísel.
 2. Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 3. Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 4. Hodnota
  eq_1 Vypočítajte hodnotu výrazu x/y , ak viete že (-4x + 3y) / y= 5
 5. Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 6. Makrela
  makrela Makrela stojí m eur. Ak si kúpiš makrelu a 20 sardiniek, zaplatíš dvojnásobok. Koľko zaplatíš za: a) makrelu a 40 sardiniek b) tri makrely a 80 sardiniek
 7. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 8. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 9. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 10. (čiže ako 10n)
 10. Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 11. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 12. Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 13. Riešte 2
  eq1_8 Riešte rovnicu: (x+6)-12x(-2): (-8)=-4
 14. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 15. ŠK Šarkan
  skola_19 ŠK Šarkan navštevuje 160 detí, dievčat je o 48 viac ako chlapcov. ŠK Drak navštevuje 192 detí. Chlapcov je tri krát viac ako dievčat. Koľko chlapcov a dievčat je v jednotlivých kluboch?
 16. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 17. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?