Štatistický príklad

Vypočítajte v súbore pacientov (priložená tabuľka 1)
A) pomocou tabuľkového editora EXCEL
B) programom „Social Science Statistics Calculator“ (SSSC) na web stránke
a) priemerný vek pacientov a smerodajnú odchýlku (STDEV)
b) priemernú dobu hospitalizácie a smerodajnú odchýlku (STDEV)
c) Pearsonov koeficient korelácie (PEARSON resp. CORREL) medzi vekom pacienta a dľžkou jeho hospitalizácie .
d) Podľa Cohenovej škály (uvedenej pod tab. 2) stanovte mieru tejto korelácie.

Vykreslite rozptylový graf X-Y (závislosť) dľžky hospitalizácie od veku kde „X-vek pacienta , Y –trvanie hospitalizácie

Tabuľka 1 .
Poradie Vek pacienta v rokoch Dľžka hospitalizácie V dňoch
1. 35 5
2. 73 10
3. 47 9
4. 60 11
5. 25 5
6. 77 17
7. 41 7
8. 63 11
9. ? ?
10. ? ?

Doplňte voľne zvolené údaje namiesto otáznikov! Pomôcka : Tabuľka 2 . Cohenová škála k interpretácii koeficientu korelácie R

Hodnota R koeficientu Typ korelácie
pod 0,1 Triviálna
0,1 - 0,3 Malá
0,3 - 0,5 Stredná
0,5 - 0,7 Veľká
0,7 - 0,9 Veľmi veľká
nad 0,9 Takmer dokonalá


Výsledok

a=##:  0
b=##:  0
d=##:  0
d=##:  0Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte štatistickú kalkulačku? Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Pre štatistický
  normal_d_2 Pre štatistický súbor 2.3; 3.4; 1.8; 3.2; 3.2; 1.9; 3.3; 4.5; 4.3; 5.0; 4.8; 4.3; 4.3; 1.9 určte výberový rozptyl a medián, a z empirickej distribučnej funkcie určte P(2.1 < ξ < 3.5).
 2. Rozptyl
  sdcalc Akú hodnotu nadobúda rozptyl dát v súbore ak vypočítaná smerodajná odchýlka = 2? a) Rozptyl = 6 b) Rozptyl = 4 c) Rozptyl = 9 d) Rozptyl = 2
 3. SD - priemer
  normal_sd Priemer je 10 a štandardná odchýlka je 3,5. V prípade, že súbor dát obsahuje 40 hodnôt, približne, koľko hodnôt bude pohybovať v rozmedzí 6,5 až 13,5?
 4. Variabilita
  lienky V sledovanom období boli počty nepodarkov u dvoch smien nasledovnej: ranné smena: 2; 0; 6; 10; 2; 2; 4; 2; 5; 2; popoludňajšia smena: 4; 4; 0; 2; 10; 2; 6; 2; 3; 10; Porovnajte variabilitu u oboch smien, porovnajte priemerný počet nepodarkov o oboch smie
 5. Kontrolór
  std_dev Výstupný kontrolór podniku pri kontrole 50 náhodne vybraných výrobkov zistila, že 37 z nich nemá žiadnu vadu, 8 má len jednu chybu, na troch výrobkoch zistila dve chyby a na dvoch výrobkoch boli vady celkom tri. Určite smerodajnú odchýlku a variačný koefic
 6. Čakacia
  normal_d Čakacia doba v bufete sa riadi normálnym rozdelením so strednou hodnotou 130 sekúnd a rozptylom 400. Aká bude pravdepodobnosť, že niekto bude čakať menej ako minútu a pol?
 7. Normálne rozloženie
  normal_d Na jednej strednej škole sú známky normálne distribuované s priemerom 3,1 a štandardnou odchýlkou 0,4. Aké percento študentov na vysokej škole majú známky medzi 2,7 a 3,5?
 8. Životnosť
  normal_d_1 Životnosť žiaroviek má normálne rozdelenie so strednou hodnotou 2000 hodín a so smerodajnou odchýlkou 200 hodín. Aká je pravdepodobnosť, že žiarovka vzdrží svietiť aspoň 2100 hodín?