Porovnaj

Porovnaj pomocou znakov >, <, =:

85.57 Nesprávne 80.83

Riešenie:

85.57 > 80.83 $  $Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Uhly
  fun1 Ktoré z daných uhlov sú tupé?
 2. Desať zlomkov
  tenfrac Napíšte desať zlomkov medzi 1/3 a 2/3
 3. Autíčka
  cars_13 Kamil mal 25 autíčok. Peter mal viac autíčok. Koľko autíčok mohol mať Peter?
 4. Kroky
  cow_4 Miško urobil 1436 krokov. Bolo to menej, ako urobil Jurko a viac, ako urobil Peter. Kolko krokov mohol urobit Jurko a kolko Peter?
 5. Rímske čísla 2-
  rome-italy_2 Odčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.
 6. Súčin
  complex-colors Výsledok súčinu čísiel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 7. Na tisíce
  thousand_money Zaokrúhli na tisíce nasledovné čísla:
 8. Sad
  orchard V sade rastie 5 stromov po 2 radách. Koľko je v sade stromov?
 9. Tisícky
  bulb2_5 Zaokruhli na tisícky: a) 49287 b) 31789 c) 99999
 10. Rímske čísla 2+
  rome-italy_1 Sčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.
 11. Rímske čísla
  roman_1 Zapíš čísla zapísané rímskymi číslicami v desiatkovej sústave. Pomôcka: Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.
 12. Dosadenie do výrazu-vzorca
  fun3_6 Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu: a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2 b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8 c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4 d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0
 13. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak prejde úsek trate za 95 minút, keď ide rýchlosťou 75 km/h. Akou rýchlosťou by musel ísť, aby sa čas jazdy skrátil o 20 minút?
 14. Zlomok 2
  dancer V triede je 28 žiakov. Z nich 21 je zapojených do krúžkovej činnosti. Aká časť triedy nenavštevuje krúžok?
 15. Autobus
  bus27_6 v autobuse bolo x ľudí. Na prvej zastávke pristúpil dvojnásobok tohto počtu a na druhej 5 ľudí vystúpilo. Koľko ľudí zostalo v autobuse?
 16. Obchod
  obchod3 V obchode mali hrnčeky rôzneho tvaru, rôznej veľkosti a s rôznym vzorom. Predavač ich rozdelil do 4 skupín. Napíš, podľa čoho ich rozdelil.
 17. Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: LXXXVIII + DCCXXIII