Exponenciálna rovnica

Určte x, ak 625^x=5

Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625

Výsledok

x =  0.25

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 2. Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 3. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 4. Exponenciálna rovnička 2
  exp_8 Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 5. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 6. Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 7. Súčet členov geometrickej
  exp_1 V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.
 8. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 9. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 10. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 11. Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 12. Lekná
  lekno_2 Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?
 13. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 14. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 120] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 5x
 15. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 16. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?