Diferencia AP

Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.

Výsledok

d =  19.8

Riešenie:

Textové riešenie d =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 2. Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 3. Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 4. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 5. Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 6. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 7. AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
 8. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 9. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 10. Čarodejníci
  carodejka V čarodejníckej akadémii je 147 študentov v siedmich ročníkoch. Záujemcov o čarovanie pribúda, takže od roku 2006 každý rok prijali o dvoch študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Koľko študentov majú v prvom ročníku?
 11. Konzervy 2
  konzervy_gecko Konzervy sú uložené v n-vrsvách nad sebou podľa aritmetickej postupnosti. V desiatej vrstve je 37 konzerv a spolu vo všetkých desiatich vrstvách je 190 konzerv. Koľko konzerv je v prvej vrstve? b) spolu vo všetkých n vrstvách c) vyjadrite da nú postupno
 12. Výpočítaj 37
  seq_sum Výpočítaj súčet všetkých 4-ciferných nepárnych prirodzených čísel.
 13. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 14. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 15. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 16. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?